Concept Handleiding bijzondere wetten ter inzage

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van donderdag 16 juli 2020 gedurende 8 weken, dat wil zeggen tot en met donderdag 10 september 2020 bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101, voor een ieder ter inzage ligt de concept Handleiding bijzondere wetten. Zoals gebruikelijk is dit document ook digitaal beschikbaar, onderaan deze pagina. In verband met het coronavirus dringen wij er op aan het document zoveel als mogelijk digitaal te raadplegen. Als dit voor u niet mogelijk is, kunt u contact opnemen via het telefoonnummer of e-mailadres onderaan deze pagina. De openingstijden van de informatie- en servicebalie zijn te raadplegen op www.weert.nl/openingstijden.

De handleiding bijzondere wetten zijn de beleidsregels over evenementen, horeca en openbaar gebied Binnenstad. Doel van dit nieuwe beleid is: “Een goede leefbaarheid bevorderen, de kwaliteit van onze leefomgeving, horeca, winkels en evenementen versterken en de negatieve effecten tegen gaan”

In maart 2020 heeft de gemeenteraad de kaders bijzondere wetten vastgesteld. Dit document biedt de kaders waarbinnen de regels en het beleid worden gedefinieerd. De visie van de gemeente Weert is 'Passende ruimte voor initiatief!' bieden. De gemeente Weert wil een gastvrije, levendige en aantrekkelijke gemeente zijn, zowel voor de eigen inwoners als voor bezoekers uit de regio (centrumfunctie). In Weert voelen inwoners, bezoekers en ondernemers zich thuis. Een gevarieerd en goed functionerend voorzieningenaanbod draagt hieraan bij. In dat aanbod spelen horeca, winkeliers en evenementen een belangrijke rol. Van belang is daarbij ook dat er afspraken met elkaar gemaakt worden om zo positief bij te kunnen dragen aan het behoud en verbetering van het beschikbare voorzieningenaanbod en een goede en prettige leefomgeving. Hieraan moeten alle partijen een bijdrage leveren. Dit kan met de afspraken die we vastleggen in de visie “Passende ruimte voor initiatief!” Dit doen we niet alleen, maar met elkaar.

Schriftelijke dan wel mondelinge inspraakreacties met betrekking tot deze Handleiding bijzondere wetten kunnen door eenieder gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend bij het college B&W van de gemeente Weert, Postbus 950 te 6000 AZ Weert. Indien u uw inspraakreactie mondeling naar voren wenst te brengen, dan verzoeken wij u hiertoe telefonisch of via e-mail een afspraak te maken via telefoonnummer (0495)- 575523 of via b.bots@weert.nl 

Downloads

Bestand Grootte
concept Handleiding bijzondere wetten.pdf (2.8 mb)

 Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.