Handtekening, legalisatie

Soms wil een instantie dat uw handtekening onder een document gelegaliseerd is. Bij een legalisatie verklaart de gemeente dat de betreffende handtekening echt is. Handtekeninglegalisatie wordt vaak gevraagd op stukken die naar het buitenland gaan of op stukken waarop de ondertekenaar ergens zijn toestemming aan geeft.

Kosten

Legalisatie van een handtekening kost € 6,15.

Gang van zaken

U kunt uitsluitend terecht op afspraak. Via de website kunt u een afspraak inplannen bij de gemeente, zie de link hierboven.

  1. In het bijzijn van de loketmedewerker tekent u het document.
  2. De loketmedewerker plaatst de legalisatietekst bij de handtekening waarin uw naam als ondertekenaar is vermeld en de verklaring dat de gestelde handtekening van u is.
  3. Een medewerker van de gemeente heeft het mandaat de legalisatieverklaring te ondertekenen namens de burgemeester.
  4. De legalisatie is klaar terwijl u wacht.

Voorwaarden

U moet zelf naar het loket van uw gemeente gaan met het stuk waarop u uw handtekening gaat plaatsen.

Meenemen

  1. Het document waarop u de handtekening wilt plaatsen.
  2. Een geldig legitimatiebewijs.

Achtergrondinformatie

De waarde van de legalisatie

Een legalisatie geeft geen enkele informatie over de integriteit van de inhoud van het document. Aan de legalisatie kan men slechts de conclusie verbinden dat de betreffende handtekening gezet is door de persoon die met naam is genoemd in de legalisatieverklaring.