Ga terug naar:

Herontwikkeling Beemdenstraat 36-38

18-12-2020

Pand van het voormalig vleesverwerkend bedrijf aan de Beemdenstraat.

Pand van het voormalig vleesverwerkend bedrijf aan de Beemdenstraat.

Het vleesverwerkend bedrijf aan de Beemdenstraat 36-38 in de wijk Leuken zorgde voor jarenlange overlast bij de omwonenden. Sinds medio 2020 is dit bedrijf verplaatst. De gemeente heeft het pand Beemdenstraat 38 gekocht. Nu wordt het tijd dat de herontwikkeling van de locatie concreet vorm krijgt. Daarover is de gemeente Weert al enige tijd met Wonen Limburg in gesprek. Wonen Limburg heeft interesse om dit pand van de gemeente te kopen. Op dit moment ligt er een idee voor transformatie van het pand met huisnummer 38 tot circa 30 appartementen in de sociale huursector. De locatie Beemdenstraat 36 is verkocht aan een belegger. Deze is voornemens de locatie te herontwikkelen naar 17 appartementen, met buitenruimte, gezamenlijke fietsenberging en parkeren op eigen terrein. Om dit te kunnen realiseren wordt het huidige pand gesloopt.

Vleesverwerkend bedrijf Het in dit pand gevestigde vleesverwerkende bedrijf groeide de laatste jaren uit haar jasje. Omwonenden van dit bedrijf hadden steeds meer overlast van vrachtverkeer. Daarnaast zorgde dit verkeer ook vaak voor gevaarlijke situaties. In december 2019 is de gemeente Weert daarom een vaststellingsovereenkomst aangegaan met dit bedrijf waarin is afgesproken dat zij in de loop van 2020 de locatie zouden verlaten. Dat is per 1 augustus 2020 gebeurd, waarna de gemeente aan de slag is gegaan met een herontwikkeling.

Appartementen

Wonen Limburg is voornemens om het perceel van huisnummer 38 te herontwikkelen. Concreet levert dit circa 30 appartementen op in diverse categorieën rondom sociale huur. Een eerste onderzoek heeft laten zien dat dit pand daarvoor geschikt te maken is.

Wethouder Wendy van Eijk: ‘Dit zou een goede toevoeging zijn aan de woningvoorraad in Leuken. Er staan relatief weinig (sociale) huurwoningen en appartementen in Leuken. Met deze woningen wordt het aanbod in Leuken vergroot. Daarmee komen er meer mogelijkheden voor woningzoekenden om passende woonruimte te vinden. De vraag naar woningen is erg groot. Daarom is het belangrijk om voor voldoende aanbod te zorgen.  Verder wordt ingezet op kleine huishoudens van alle leeftijden’.

De appartementen die worden gerealiseerd op de locatie Beemdenstraat 36 zijn eveneens gericht op kleine huishoudens, waaronder jongeren en starters.

Transformatie voormalig kantoor Middelstestraat

De eigenaar van het voormalige kantoor van Swinnen aan de Middelstestraat wil dit pand transformeren in 2 woningen.

Met deze ontwikkelingen worden 50 woningen in Leuken toegevoegd. Een mooie impuls voor de wijk!

Werkt de kaart hierboven niet? U kunt deze ook openen in een nieuw venster.