Ga terug naar:

Herontwikkeling Veldstraat 73 Stramproy

18-12-2020

Tekening van het plangebied.

Tekening van het plangebied.

Bij de gemeente Weert is een initiatief ingediend voor de herontwikkeling van de Veldstraat 73 in Stramproy. Het voornemen is om de bestaande pluimveehouderij te saneren en de locatie, met enkele omliggende percelen, te herontwikkelen  naar 40 woningen. Daarbij wordt uitgegaan van 11 projectmatig te bouwen levensloopbestendige woningen en voor het overige, bouwkavels.

Wijziging bestemmingsplan

De huidige locatie ligt op dit moment in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2011’. Het betreft een intensieve veehouderij. Om de plannen voor de sanering van het bedrijf en de bouw van 40 woningen te kunnen realiseren, moet het bestemmingsplan worden gewijzigd.

Toevoeging woningen in Stramproy

Wethouder Wendy van Eijk: ‘De gemeente Weert heeft geen gronden in Stramproy beschikbaar voor woningbouw. Er kunnen dus geen woningbouwplannen worden geïnitieerd. De gemeente is zodoende afhankelijk van plannen van derden. Dit plan voorziet in de behoefte aan woningen in Stramproy. De bestaande pluimveehouderij is niet toekomstbestendig vanwege de ligging in de nabijheid van woningen. Een transformatie naar woningen zou dus onze voorkeur hebben, zeker gelet op de grote druk op de woningmarkt. Dit planvoornemen voldoet aan een behoefte aan woningen in Stramproy en geeft invulling aan het programma ‘Weert koerst op verbinding’ waarin staat dat er wordt gebouwd naar behoefte in de kerkdorpen. ’

Andere woningbouwplannen in Stramproy

Het aantal woningen dat op dit moment te koop staat in Stramproy is historisch laag. Er is daarnaast wel een enorme behoefte aan woningen. Op dit moment wordt gewerkt aan het bestemmingsplan Lambroek. Dit plan voorziet in de realisatie van 35 woningen en kan waarschijnlijk op korte termijn in procedure worden gebracht. Aan de Walestraat is een plan in voorbereiding voor 9 woningen. Verder heeft Woningstichting Sint Joseph plannen in voorbereiding voor 21 sociale huurwoningen (Burgemeester Smeijersweg en Mgr. Nolensstraat). Tot slot lopen er transformatieplannen voor enkele woningen en plannen voor incidentele nieuwbouw woningen. Het plan voor de herontwikkeling van de Veldstraat 73 is een mooi een nodige aanvulling.

Werkt de kaart hierboven niet? U kunt deze ook openen in een nieuw venster.