Hoe kunt u stemmen?

Schema 'Hoe kunt u stemmen?'

Klik voor een grotere versie.

 

U stemt in het stemlokaal met een papieren stembiljet en een rood potlood.

  • Het stembiljet ontvangt u van de stembureauleden in het stembureau.
  • Op het stembiljet zijn de kandidaten in kolommen weergegeven, per partij/lijst.
  • U plaatst een kruisje in het vakje voor de kandidaat van uw keuze of u kleurt dat vakje in. U doet dat met het rode potlood dat u ontvangt van het stembureaulid. U mag slechts één kandidaat kiezen. Het is niet mogelijk een partij te kiezen. Schrijf of teken verder niet op het stembiljet. U loopt dan namelijk het risico dat uw identiteit wordt achterhaald en uw stembiljet daardoor ongeldig wordt. Ook als u meerdere hokjes heeft ingekleurd, is uw stem ongeldig.
    Mocht u uw biljet per ongeluk ongeldig hebben gemaakt, of u heeft zich vergist, dan kunt u eenmalig een nieuw stembiljet vragen aan één van de stembureauleden in het stemlokaal.
    Blanco stemmen kan ook. Dat doet u door niets aan te kruisen. Het biljet blijft dan dus leeg.
  • Stop uw stembiljet in de stembus.

Stemmen met een lichamelijke beperking

Heeft u een lichamelijke beperking en wilt u in een stemlokaal stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing? Dan kunt u hulp krijgen in het stembureau.
Vanwege het coronavirus heeft het de voorkeur dat u zelf iemand uit uw huishouden meeneemt naar het stemlokaal. Die persoon kan u hulp geven zonder dat tussen u beiden 1,5 meter afstand moet worden aangehouden.
Is het niet mogelijk om zelf iemand mee te nemen, dan kunt u in het stembureau vragen om hulp. Een lid van het stembureau stelt u dan eerst de vragen uit de gezondheidscheck.

Schema van de gezondheidscheck.

Klik voor een grotere versie.


Als u alle vragen met ‘nee’ kunt beantwoorden, zal een stembureaulid u helpen. Deze persoon zal u vragen om een medisch mondneusmasker op te zetten. Hij of zij draagt zelf ook zo’n masker en wegwerphandschoenen. Het is namelijk niet mogelijk om bij het geven van hulp altijd 1,5 meter afstand te houden.

 Heeft u één van de vragen van de gezondheidscheck met ‘ja’ beantwoord? Dan kan het stembureaulid u géén hulp bieden vanwege het risico op besmetting.

U kunt wel, nadat u het stembureau heeft verlaten, een andere kiezer machtigen om uw stem uit te brengen (met een zogeheten onderhandse volmacht). Daarbij heeft de gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs nodig.

Terug naar de hoofdpagina over de Tweede Kamerverkiezingen

Downloads

Bestand Grootte
Verkiezingen - Hoe kunt u stemmen.jpg (0.35 mb)
Verkiezingen - Gezondheidscheck.jpg (0.42 mb)
Verkiezingen - Gezondheidscheck hulp aan de kiezer.jpg (0.36 mb)

 Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.