Hoge waardering voor Wmo-dienstverlening

Cliëntervaringsonderzoek 2020

4-10-2021
Foto van een rolstoelgebruiker.

Foto van een rolstoelgebruiker.

De waardering van de dienstverlening van de gemeente Weert door haar Wmo- cliënten, blijft onverminderd hoog. Corona en de daarop aangepaste dienstverlening heeft de waardering nauwelijks beïnvloed. De Wmo-cliënten van de gemeente Weert zijn in meerderheid (heel) tevreden over de geboden Wmo-ondersteuning. Men kan zich beter redden, de hulp werd snel geboden en past bij de behoefte. De tevredenheid is vanaf 2018 constant gebleven en op onderdelen zelfs toegenomen.

Zelfredzaamheid neemt toe

Een belangrijk 'maatschappelijk effect' dat we willen bereiken met de Wmo is dat onze inwoners, met passende ondersteuning, hun zelfredzaamheid kunnen vergroten. Op vragen die hiermee verband houden zien we dat ruim 80% van de cliënten aangeeft dat ze zich nu beter kunnen redden en daarmee een betere kwaliteit van leven hebben gekregen.

De scores voor 2020 zijn daarmee (gemiddeld) hoger dan in 2019. Wethouder Sterk is blij met deze uitkomst:

Wethouder Sterk

“Inwoners geven aan dat onze inspanningen daadwerkelijk een positief effect hebben op hun wel bevinden. Daar doen we het uiteindelijk voor.”

Wethouder Paul Sterk

Verbeterpunt

Op de open vraag wat de gemeente kan doen om een en ander te verbeteren, is de rode draad in de antwoorden: inwoners op een duidelijke manier informeren over de beschikbare 'algemene voorzieningen' en er meer bekendheid aan geven. Algemene voorzieningen zijn voorzieningen waarvan men zonder Wmo-indicatie gebruik kan maken, zoals huiskamers voor ouderen.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten