Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Lees voor ?

Hulp aan GHB-gebruikers

GHB is een zeer verslavende drugs en wint in onze gemeente aan populariteit onder jeugdigen. Gebruik van GHB kan leiden tot overlast voor de (woon-)omgeving. Voor de gebruiker kan verslaving leiden tot onder andere schulden en huisuitzetting.
Om de ernstige gevolgen van GHB-gebruik zoveel mogelijk te voorkomen is er in de gemeente Weert een persoonsgerichte aanpak ontwikkeld voor mensen met een GHB-verslaving.

Hoe ziet deze aanpak eruit?

Om de huidige GHB-gebruikers te kunnen helpen, maar ook om te voorkomen dat recreatief gebruik van GHB tot verslaving leidt, wordt preventieve en 'outreachende' hulp ingezet. Met outreachende hulp wordt bedoeld dat (ervaringsdeskundige) professionals proactief contact leggen met personen met een GHB-verslaving. Het doel is het voorlichten, signaleren, motiveren en waar nodig toeleiden naar zorg van GHB-gebruikers. Hierbij zijn er korte lijntjes  met de verslavingszorg. Binnen de persoonsgerichte aanpak is aandacht voor problemen op alle levensgebieden, zoals inkomen, daginvulling, huisvesting en het sociale netwerk. Ook is er veel aandacht voor de nazorg, om een terugval te voorkomen.

Wat kunt u doen?

Maakt u zich zorgen om iemand uit uw omgeving, heeft u signalen over overlast door GHB-gebruikers of wilt u iemand aanmelden voor de persoonsgerichte aanpak? Stuur dan een e-mail naar het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Limburg via het e-mailadres: aanpakghb@zvhmiddenlimburg.nl.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten