Hulp voor ondernemers die in financiële problemen dreigen te komen

17-3-2020

Coronavirus

Coronavirus

De Nederlandse regering neemt verschillende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden. Er is onder andere besloten dat de horeca haar deuren moet sluiten tot tenminste 6 april en dat evenementen en activiteiten worden afgelast. Ondernemers dreigen door deze maatregelen en andere gevolgen van het coronavirus in de problemen te komen. Het kabinet neemt verschillende maatregelen om deze ondernemers te helpen. Zo kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Daarnaast wordt de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) zo spoedig mogelijk opengesteld. Dit is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Gelukkig wordt snel gehandeld door de overheid om met broodnodige maatregelen te komen. Hieronder leest u waar u terecht kunt voor informatie, vragen en hulp.

Rijksoverheid

Informatie over de maatregelen van 12 maart vindt u op deze webpagina. De maatregelen van 17 maart vindt u hierAls er nieuwe maatregelen worden getroffen, zijn deze te vinden via de website van de Rijksoverheid

Kamer van Koophandel

Als u als ondernemer vragen heeft, kunt u terecht bij het coronaloket van de Kamer van Koophandel. Dit kan via telefoonnummer 0800 2117 en op de website www.kvk.nl/coronaloket.

155 Help een Bedrijf

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van bepaalde regelingen of wilt u weten waar u voor in aanmerking komt? Dan kunt u terecht bij stichting ‘155 Help een Bedrijf’. Doordat de gemeente Weert hierbij is aangesloten, kunnen Weerter ondernemers die financiële hulp nodig hebben deskundige hulp krijgen van deze stichting. 155 Help een Bedrijf kan samen met u bekijken of u in aanmerking komt voor bepaalde regelingen.

Bbz voor zzp’ers

Zzp’ers die financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen in bepaalde gevallen terecht bij de overheid. Er zijn namelijk verschillende vormen van bijstand die vallen onder het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004, ook wel Bbz genoemd. Dit besluit zorgt ervoor dat u als zzp’er mogelijk ondersteuning geboden kan worden. Dit kan in de vorm van aanvulling van uw inkomen tot bijstandsniveau of een krediet. Stichting 155 Help een Bedrijf kan samen met u bekijken of u in aanmerking komt voor ondersteuning.

U kunt contact opnemen met Stichting 155 Help een Bedrijf via www.155.nl/bbz.

Maatregelen vanuit het kabinet, bekend gemaakt op 17 maart:

2020.032

 Voor meer informatie over het coronavirus, zie www.weert.nl/coronavirus

Houd Weert gezond!