Lees voor ?

Hulp voor ondernemers / organisaties

'Alleen samen krijgen we corona onder controle'

'Alleen samen krijgen we corona onder controle'

De Nederlandse regering neemt verschillende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden. Ondernemers dreigen door deze maatregelen en andere gevolgen van het coronavirus in de problemen te komen. Het kabinet neemt verschillende maatregelen om deze ondernemers te helpen. Ook de gemeente Weert neemt als lokale overheid maatregelen voor ondernemers.

Op deze pagina leest u wat de lokale maatregelen zijn en waar u terecht kunt voor informatie, vragen en hulp.

Wat doet de gemeente Weert voor ondernemers en organisaties?

De gemeente neemt verschillende maatregelen om ervoor te zorgen dat ondernemingen en niet-commerciële partijen zoals verenigingen en stichtingen aan lopende betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Daarnaast zijn er ook een aantal landelijke regelingen.

Binnen de aanpak van het coronavirus heeft het kabinet in de periode van 22 september 2021 tot en met 26 maart 2022 een coronatoegangsbewijs verplicht gesteld op veel plekken waar publiek samen komt. Ondernemers en organisaties hebben extra maatregelen moeten treffen om deze coronatoegangsbewijzen te controleren. Deze maatregelen brachten mogelijk extra kosten met zich mee. Eind 2021 heeft het Rijk geld beschikbaar gesteld ter ondersteuning. Dit geld kon door de gemeente ingezet worden om ondernemers en organisaties tegemoet te komen voor (een deel van) deze extra kosten. De tegemoetkoming kon aangevraagd worden voor de periode van 22 september tot en met 31 december 2021. Het Rijk heeft nu opnieuw geld beschikbaar gesteld voor de periode van 1 januari tot en met 26 maart 2022.

Deze tegemoetkoming kan nu aangevraagd worden. Ga naar de pagina 'Ondersteuningsregeling controle coronatoegangsbewijs' voor meer informatie en het digitale aanvraagformulier.

De gemeente hanteert gewoonlijk een betalingstermijn van 30 dagen voor binnenkomende facturen. De gemeente gaat facturen van bedrijven waar mogelijk sneller betalen.

Verenigingen en stichtingen

De gemeente vraagt verenigingen en stichtingen zich te melden als zij hun verplichtingen niet kunnen nakomen. Dit kunt u doen via uw vaste contactpersoon bij de gemeente. De gemeente registreren alle meldingen en bekijkt of en hoe ze deze stichtingen en verenigingen met maatwerk tegemoet kunnen komen.

Professionele instellingen

Een aantal professionele instellingen ontvangt van de gemeente een structurele subsidie voor het uitvoeren van hun activiteiten. Veel van deze activiteiten kunnen zij nu niet meer uitvoeren. Over hoe daar mee om te gaan, kunnen instellingen contact opnemen met hun accountmanager bij de gemeente.

Waar kan ik terecht voor informatie, vragen en (het aanvragen van) hulp?

Er zijn veel verschillende plekken waar u als ondernemer terecht kunt voor informatie, vragen en hulp. Om het overzichtelijk te maken, zetten wij de belangrijkste plekken hieronder op een rijtje. Mocht u hierna nog altijd met vragen zitten, dan kunt u ook altijd terecht bij de gemeente via het algemene telefoonnummer (0495) 575 000 of per e-mail: bbz@weert.nl

Voor actuele informatie over de maatregelen die de overheid neemt, kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid. Hier vindt u de bestaande maatregelen en worden nieuwe maatregelen meteen gemeld. Ook vindt u hier een pagina met vragen over de financiële regelingen.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van bepaalde regelingen of wilt u weten waar u voor in aanmerking komt? Dan kunt u terecht bij stichting 155 Help een Bedrijf. Doordat de gemeente Weert hierbij is aangesloten, kunnen Weerter ondernemers die financiële hulp nodig hebben deskundige hulp krijgen van deze stichting. 155 Help een Bedrijf kan samen met u bekijken of u in aanmerking komt voor bepaalde regelingen.

Bij het Sociaal OndernemersLoket kunt u terecht voor het aanvragen van de volgende regelingen:

  • Besluit bijstandsverlening aan zelfstandigen (Bbz)
Uitleg over deze regelingen vindt u bovenaan deze pagina onder ‘wat doet Weert voor ondernemers en organisaties?’

Website 'Sociaal OndernemersLoket Online (SOLO)'

MKB-Limburg heeft in samenwerking met haar partners een interactief, online platform in het leven geroepen voor ondernemers in Limburg. Hier vindt u informatie, een forum en een trainingsprogramma Crisismanagement. Het platform brengt ondernemers en experts bij elkaar. Deelname aan het platform is voor alle ondernemers in Limburg kosteloos. Aanmelden kan via www.mkblimburgondernemersplatform.nl.

Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf en Ondernemend Nederland hebben een noodlijn voor ondernemers. Ondernemers die hun hart willen luchten, bijvoorbeeld over hun gesloten zaak, of ondernemers die graag het verhaal over hun benarde persoonlijke situatie kwijt willen, kunnen deze noodlijn bellen. De noodlijn is van maandag t/m vrijdag te bereiken op 088-9990000.

Sinds de uitbraak van het coronavirus zien veel ondernemers een (grote) daling in hun inkomsten. Het Ondernemersklankbord (OKB) ondersteund ondernemers gratis in deze uitdagende tijd, met advies en een luisterend oor. 

Contact

Heeft u vragen voor de gemeente Weert? Neem dan contact op met het contactpunt ondernemerszaken.

Voor meer informatie over het coronavirus, zie www.weert.nl/coronavirus

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten