Hulp voor ondernemers / organisaties

"Alleen samen krijgen we corona onder controle"

De Nederlandse regering neemt verschillende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden. Ondernemers dreigen door deze maatregelen en andere gevolgen van het coronavirus in de problemen te komen. Het kabinet neemt verschillende maatregelen om deze ondernemers te helpen. Deze zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.
Ook de gemeente Weert neemt als lokale overheid maatregelen voor ondernemers.

Op deze pagina leest u wat de lokale maatregelen zijn en waar u terecht kunt voor informatie, vragen en hulp.

Wat doet de gemeente Weert voor ondernemers en organisaties?

De gemeente neemt verschillende maatregelen om ervoor te zorgen dat ondernemingen en niet-commerciële partijen zoals verenigingen en stichtingen aan lopende betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Daarnaast zijn er ook een aantal landelijke regelingen.

 De regelingen Tozo 1 t/m 5 zijn afgesloten en kunt u niet meer aanvragen. 

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) was een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling was voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorzag in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

  • Hebt u ondanks deze hulp toch financiële steun nodig? Dan kunt u misschien bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Dit is de Bbz-regeling. Van 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022 is het makkelijker om een aanvraag te doen. Zie deze pagina voor meer informatie.
  • Weet u niet of het haalbaar is verder te gaan met uw bedrijf en of u wilt stoppen. Denkt u na over een nieuw beroep of een nieuwe baan of omscholing? Dan kunt u gratis gebruik maken van een bedrijfsadviseur van het IMK.

Ondernemers die een lening Bedrijfskrediet hebben ontvangen tijdens de periode dat de Tozo liep, zouden per 1 januari 2022 moeten beginnen met het in maandelijkse termijnen terugbetalen van deze lening. Op dinsdag 21 december is door het kabinet bekend gemaakt dat deze terugbetalingsplicht wordt uitgesteld tot 1 juli 2022. Over deze periode vindt ook geen rente-opbouw plaats. De looptijd van de lening wordt eveneens verlengd, van 5 naar 6 jaar. Voor gemeenten betekent dit dat zij de reeds gezette stappen om de lening terug te vorderen moeten stopzetten. Tegelijkertijd betekent het ook dat individuele verzoeken tot uitstel van betaling voorlopig niet aan de orde zijn.

De gemeente hanteert gewoonlijk een betalingstermijn van 30 dagen voor binnenkomende facturen. De gemeente gaat facturen van bedrijven waar mogelijk sneller betalen.

Verenigingen en stichtingen

De gemeente vraagt verenigingen en stichtingen zich te melden als zij hun verplichtingen niet kunnen nakomen. Dit kunt u doen via uw vaste contactpersoon bij de gemeente. De gemeente registreren alle meldingen en bekijkt of en hoe ze deze stichtingen en verenigingen met maatwerk tegemoet kunnen komen.

Professionele instellingen

Een aantal professionele instellingen ontvangt van de gemeente een structurele subsidie voor het uitvoeren van hun activiteiten. Veel van deze activiteiten kunnen zij nu niet meer uitvoeren. Over hoe daar mee om te gaan, kunnen instellingen contact opnemen met hun accountmanager bij de gemeente.

De Bbz-uitkering voor levensonderhoud is tijdelijk aangepast en geldt van 1 oktober tot en met 31 maart 2022. Voor meer informatie over de tijdelijke Bbz-regeling, zie deze pagina.

Provincie Limburg heeft een bijdrageregeling voor zzp’ers. De regeling is bedoeld voor culturele en creatieve zzp’ers die in de periode 1 november 2021 tot en met 27 maart 2022 vanwege de coronacrisis inkomstenderving hebben (gehad) en niet in aanmerking zijn gekomen of komen voor financiële steunmaatregelen. De regeling spitst zich toe op makers, artiesten en artistiek begeleiders die als zzp’er werkzaam zijn in de amateurkunst- en/of carnavalssector en zzp’ers die facilitaire werkzaamheden verrichten in de kunsten-, erfgoed-, creatieve en carnavalssector.

Vanaf maandag 14 februari 2022 om 09.00 uur tot en met dinsdag 15 februari 2022 om 17.00 uur kunt u een aanvraag indienen voor compensatie van inkomstenverlies, voor een ontwikkelingstraject of een nieuw amateurkunstproject.

De regeling wordt uitgevoerd door Huis voor de Kunsten Limburg. Meer informatie lezen en / of aanmelden kan via: www.hklimburg.nl/bijdrageregeling. Hier vindt u ook een webinar waarin de provinciale bijdrage regeling voor zzp’ers, de voorwaarden en de aanvraagprocedure worden toegelicht.

Waar kan ik terecht voor informatie, vragen en (het aanvragen van) hulp?

Er zijn veel verschillende plekken waar u als ondernemer terecht kunt voor informatie, vragen en hulp. Om het overzichtelijk te maken, zetten wij de belangrijkste plekken hieronder op een rijtje. Mocht u hierna nog altijd met vragen zitten, dan kunt u ook altijd terecht bij de gemeente via het algemene telefoonnummer (0495) 575 000 of per e-mail: bbz@weert.nl

Voor actuele informatie over de maatregelen die de overheid neemt, kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid. Hier vindt u de bestaande maatregelen en worden nieuwe maatregelen meteen gemeld. Ook vindt u hier een pagina met vragen over de financiële regelingen.

Als u als ondernemer vragen heeft, kunt u terecht bij het coronaloket van de Kamer van Koophandel. Dit kan via telefoonnummer 0800 2117 en op de website www.kvk.nl/coronaloket.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van bepaalde regelingen of wilt u weten waar u voor in aanmerking komt? Dan kunt u terecht bij stichting 155 Help een Bedrijf. Doordat de gemeente Weert hierbij is aangesloten, kunnen Weerter ondernemers die financiële hulp nodig hebben deskundige hulp krijgen van deze stichting. 155 Help een Bedrijf kan samen met u bekijken of u in aanmerking komt voor bepaalde regelingen.

Bij het Sociaal OndernemersLoket kunt u terecht voor het aanvragen van de volgende regelingen:

  • Besluit bijstandsverlening aan zelfstandigen (Bbz)
Uitleg over deze regelingen vindt u bovenaan deze pagina onder ‘wat doet Weert voor ondernemers en organisaties?’

Website 'Sociaal OndernemersLoket Online (SOLO)'

MKB-Limburg heeft in samenwerking met haar partners een interactief, online platform in het leven geroepen voor ondernemers in Limburg. Hier vindt u informatie, een forum en een trainingsprogramma Crisismanagement. Het platform brengt ondernemers en experts bij elkaar. Deelname aan het platform is voor alle ondernemers in Limburg kosteloos. Aanmelden kan via www.mkblimburgondernemersplatform.nl.

Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf en Ondernemend Nederland hebben een noodlijn voor ondernemers. Ondernemers die hun hart willen luchten, bijvoorbeeld over hun gesloten zaak, of ondernemers die graag het verhaal over hun benarde persoonlijke situatie kwijt willen, kunnen deze noodlijn bellen. De noodlijn is van maandag t/m vrijdag te bereiken op 088-9990000.

Sinds de uitbraak van het coronavirus zien veel ondernemers een (grote) daling in hun inkomsten. Het Ondernemersklankbord (OKB) ondersteund ondernemers gratis in deze uitdagende tijd, met advies en een luisterend oor. 

Contact

Heeft u vragen voor de gemeente Weert? Neem dan contact op met het contactpunt ondernemerszaken.
Ook op de website van de Rijksoverheid is veel informatie voor ondernemers te vinden, zie de pagina 'Ondernemers en bedrijven'.

Voor meer informatie over het coronavirus, zie www.weert.nl/coronavirus

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten