Hulp voor ondernemers / organisaties

Steunmaatregelen van de gemeente voor ondernemers en organisaties (klik voor een grotere versie).

Steunmaatregelen van de gemeente voor ondernemers en organisaties (klik voor een grotere versie).

De Nederlandse regering neemt verschillende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden. Ondernemers dreigen door deze maatregelen en andere gevolgen van het coronavirus in de problemen te komen. Het kabinet neemt verschillende maatregelen om deze ondernemers te helpen. Deze zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.
Ook de gemeente Weert neemt als lokale overheid maatregelen voor ondernemers.

Op deze pagina leest u wat de lokale maatregelen zijn en waar u terecht kunt voor informatie, vragen en hulp.

Wat doet de gemeente Weert voor ondernemers en organisaties?

De gemeente neemt verschillende maatregelen om ervoor te zorgen dat ondernemingen en niet-commerciële partijen zoals verenigingen en stichtingen aan lopende betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Daarnaast zijn er ook een aantal landelijke regelingen.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) zou eind september aflopen. Maar de regeling krijgt een verlenging van maximaal 6 maanden. De regeling is bedoeld voor ondernemers die vanwege de coronacrisis in de financiële problemen komen en bestaat uit een aanvullende inkomensondersteuning voor de kosten van levensonderhoud of een lening voor bedrijfskapitaal. De verlengde regeling (Tozo 3) loopt van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021. Ook als u nog geen gebruik heeft gemaakt van Tozo kunt u ondersteuning aanvragen als u aan de voorwaarden voldoet.

Wanneer kan ik Tozo 3 aanvragen?

Vanaf 1 december 2020 kan de uitkering levensonderhoud op basis van Tozo 3 aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraagt u bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 december 2020, dan kan kunt u deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 december 2020. Vraagt u op 15 januari 2021 aan, dan is er terugwerkende kracht mogelijk tot 1 januari 2021.
Het is sinds 1 december 2020 niet langer mogelijk om nog een uitkering aan te vragen met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober.

Krijg ik automatisch Tozo 3 als ik al Tozo 2 heb aangevraagd?

Nee. Als u een beroep wilt doen op Tozo 3, dan kunt u verlenging aanvragen via de gemeente.  Dit kan vanaf 1 oktober 2020 tot en met uiterlijk 31 maart 2021.

Welke voorwaarden gelden voor Tozo 3?

De Tozo 3 zonder vermogenstoets loopt van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. U kunt de nieuwe voorwaarden bekijken op de website van de Rijksoverheid.

Voor hoeveel maanden kan ik Tozo 3 aanvragen?

De uitkering levensonderhoud kan (als u aan de voorwaarden voldoet) worden toegekend over de maanden oktober 2020 tot en met 31 maart 2021. U kunt zelf aangeven voor hoeveel maanden u een uitkering wilt aanvragen.

Kan ik een beroep doen op de Tozo 3 lening voor bedrijfskapitaal als ik die onder Tozo 1 of Tozo 2 ook heb ontvangen?

Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening voor de Tozo 1, Tozo 2 en de Tozo 3 gezamenlijk, een maximum kent van € 10.157 euro.

U kunt geen beroep doen op Tozo 3 lening voor bedrijfskapitaal als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt.

Heroriëntatie voor de zelfstandig ondernemer

Per 1 januari 2021 start een volgende fase binnen de Tozo. In deze fase ondersteunt het kabinet zelfstandig ondernemers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. SZW, VNG en Divosa werken samen met gemeenten en vertegenwoordigers van zelfstandigenorganisaties de komende maanden uit hoe deze ondersteuning kan worden gefaciliteerd.

Uit de resultaten van de enquête die de zelfstandigenorganisaties met het ministerie hebben opgesteld blijkt dat veel ondernemers gehoor hebben gegeven aan de oproep om Tozo 2 te gebruiken om een heroriëntatie te starten.

Wanneer u hier ook mee aan de slag wilt maar niet weet waar u kunt starten, dan kunt u bijvoorbeeld beginnen met een duidelijk overzicht te krijgen van de situatie en stand van zaken van uw onderneming. In het artikel 'Kom als gezond bedrijf de crisis door' van de Kamer Van Koophandel staat hoe dit overzicht is te krijgen. Daarnaast bevat het artikel meerdere handige links naar onder meer hoe een exploitatie- en een liquiditeitsbegroting te maken zijn.

Er zijn ook mogelijkheden om het gesprek aan te gaan. De Kamer Van Koophandel heeft een team paraat met mensen die u telefonisch te woord kunnen staan. Ook in de regio zijn er mogelijkheden. Zo zijn er lokale afdelingen van het ondernemers-klankbord, waar oud-ondernemers met veel kennis en ervaring u vrijwillig bijstaan in een klankbordtraject. Verder kunnen óók zelfstandigen terecht bij een van de 35 leer-werkloketten in Nederland, waar expertise is van de regionale opleidingsmarkt en zicht is op kansberoepen/kanssectoren.

Aanvragen?

Onderstaand treft u de aanvraagformulieren aan voor de Tozo 3. Na invulling van één van de formulieren, kunt u deze mailen naar bbz@weert.nl.

De regelingen Tozo 1 en 2 zijn afgesloten en kunt u niet meer met terugwerkende kracht aanvragen.

Via de website www.krijgiktozo.nl kunt u zelf beoordelen of er mogelijk recht bestaat op de regeling. (Let op: deze pagina wordt niet ondersteund door Internet Explorer.) Als uit de beslisboom blijkt dat u mogelijk recht heeft op de Tozo, wordt u rechtstreeks doorverwezen naar de website van de gemeente voor het doen van een digitale aanvraag Tozo. U kunt ook contact opnemen met de gemeente via Stichting 155 Help een Bedrijf. Er wordt dan bekeken of u onder de tijdelijke regeling valt.

 Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag. U kunt hiervoor contact opnemen met Stichting 155 Help een Bedrijf.

Corona - Tozo3

Klik voor een grotere versie.

Het kabinet en de gemeente vindt het belangrijk dat ondernemers zich gaan oriënteren op hun toekomst en ziet dat veel ondernemers hier al over aan het nadenken zijn. Per 1 januari 2021 start een volgende fase van de Tozo 3. In deze fase ondersteunen gemeenten zelfstandig ondernemers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. Qua ondersteuning kunt u denken aan coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. Meer informatie hierover volgt nog.

De gemeente hanteert gewoonlijk een betalingstermijn van 30 dagen voor binnenkomende facturen. De gemeente gaat facturen van bedrijven waar mogelijk sneller betalen.

Verenigingen en stichtingen
De gemeente vraagt verenigingen en stichtingen zich te melden als zij hun verplichtingen niet kunnen nakomen. Dit kunt u doen via uw vaste contactpersoon bij de gemeente. De gemeente registreren alle meldingen en bekijkt of en hoe ze deze stichtingen en verenigingen met maatwerk tegemoet kunnen komen.

Professionele instellingen
Een aantal professionele instellingen ontvangt van de gemeente een structurele subsidie voor het uitvoeren van hun activiteiten. Veel van deze activiteiten kunnen zij nu niet meer uitvoeren. Over hoe daar mee om te gaan, kunnen instellingen contact opnemen met hun accountmanager bij de gemeente.

Waar kan ik terecht voor informatie, vragen en (het aanvragen van) hulp?

Er zijn veel verschillende plekken waar u als ondernemer terecht kunt voor informatie, vragen en hulp. Om het overzichtelijk te maken, zetten wij de belangrijkste plekken hieronder op een rijtje. Mocht u hierna nog altijd met vragen zitten, dan kunt u ook altijd terecht bij de gemeente via het algemene telefoonnummer (0495) 575 000 of per e-mail: bbz@weert.nl

Voor actuele informatie over de maatregelen die de overheid neemt, kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid. Hier vindt u de bestaande maatregelen en worden nieuwe maatregelen meteen gemeld. Ook vindt u hier een pagina met vragen over de financiële regelingen.

Als u als ondernemer vragen heeft, kunt u terecht bij het coronaloket van de Kamer van Koophandel. Dit kan via telefoonnummer 0800 2117 en op de website www.kvk.nl/coronaloket.

Op krijgiktozo.nl vindt u meer informatie over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Met behulp van de vragen op deze pagina kunt u zelf beoordelen of u in aanmerking komt voor deze regeling.

  Let op! Deze pagina werkt niet goed in browser Internet Explorer! Gebruik een andere browser, bijvoorbeeld Microsoft Edge, Safari, Google Chrome of Firefox.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van bepaalde regelingen of wilt u weten waar u voor in aanmerking komt? Dan kunt u terecht bij stichting 155 Help een Bedrijf. Doordat de gemeente Weert hierbij is aangesloten, kunnen Weerter ondernemers die financiële hulp nodig hebben deskundige hulp krijgen van deze stichting. 155 Help een Bedrijf kan samen met u bekijken of u in aanmerking komt voor bepaalde regelingen.

Bij het Sociaal OndernemersLoket kunt u terecht voor het aanvragen van de volgende regelingen:

  • Besluit bijstandsverlening aan zelfstandigen (Bbz)
Uitleg over deze regelingen vindt u bovenaan deze pagina onder ‘wat doet Weert voor ondernemers en organisaties?’

Website 'Sociaal OndernemersLoket Online (SOLO)'

MKB-Limburg heeft in samenwerking met haar partners een interactief, online platform in het leven geroepen voor ondernemers in Limburg. Hier vindt u informatie, een forum en een trainingsprogramma Crisismanagement. Het platform brengt ondernemers en experts bij elkaar. Deelname aan het platform is voor alle ondernemers in Limburg kosteloos. Aanmelden kan via www.mkblimburgondernemersplatform.nl.

Contact

Heeft u vragen voor de gemeente Weert? Neem dan contact op met het contactpunt ondernemerszaken.
Ook op de website van de Rijksoverheid is veel informatie voor ondernemers te vinden, zie de pagina 'Ondernemers en bedrijven'.

 Voor meer informatie over het coronavirus, zie www.weert.nl/coronavirus