Hulpdiensten oefenen brand in zorginstelling

31-1-2020

Foto van de oefening.

Foto van de oefening.

Op donderdagavond 30 januari vond er bij zorgcentrum Martinus aan het Zorgplein Land van Horne in Weert een calamiteitenoefening plaats, waarbij diverse hulpdiensten - samen met het personeel van de zorginstelling - de hulpverlening bij een (nagebootste) brand oefenden.   Deze praktijkoefening is een voorbeeld van oefeningen die Veiligheidsregio Limburg-Noord organiseert om de samenwerking tussen hulpverleningsdiensten, bedrijven en instellingen in de regio te optimaliseren. De oefening van gisteravond is in nauw overleg met Stichting Land van Horne en gemeente Weert georganiseerd.

Samenwerking cruciaal

Het hoofddoel van de oefening was de samenwerking tussen personeel en bedrijfshulpverleners van zorgcentrum Martinus en de hulpverleningsdiensten bij een grote brand met een evacuatie. Oefenleider Rikus van Santen (veiligheidsregio): “Als je van elkaar weet wat ieders rol en werkwijze is bij een calamiteit en elkaar kunt versterken wordt de kans op slachtoffers kleiner. We hebben daarom in de middag kennisgemaakt met elkaars processen en werkwijze. In de avond hebben we deze kennis meteen toegepast tijdens een realistisch scenario om zo de samenwerking tussen hulpverleners en personeel te oefenen.” 

Scenario grote brand

Vanaf 19.00 uur startte de oefening met een melding van een grote brand in een zorginstelling waar mensen wonen die verminderd zelfredzaam zijn. Het scenario was zo realistisch mogelijk, met nagebootst vuur inclusief rookontwikkeling en een groot aantal tegenspelers waaronder acteurs en medewerkers van de zorginstelling zelf. “Hoe realistischer de oefening, hoe beter we voorbereid zijn en hoe sneller we kunnen handelen als het echt zou gebeuren”, aldus Van Santen. Na afloop van de inzet werd er door de deelnemers samen geëvalueerd.

Provinciaal risicoprofiel

Het beoefende scenario brand in een instelling met verminderd zelfredzame mensen is een van de risico’s uit het provinciaal risicoprofiel (pdf-bestand) van de Limburgse Veiligheidsregio’s. Hierin worden risico’s die zich kunnen voordoen in onze regio ingeschaald op basis van waarschijnlijkheid en impact.

Foto's