In gesprek met inwoners over verkeer en vervoer

30-10-2019

Fietsstoplicht.

Fietsstoplicht.

Zijn er bij jou in de wijk verkeersonveilige situaties? Of heb je ideeën over de bereikbaarheid in jouw wijk? De gemeente Weert is op dit moment bezig met het opstellen van een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Hierbij willen we graag de ideeën van inwoners meenemen. In het GVVP komt te staan met welke thema’s rondom verkeer en vervoer de gemeente de komende jaren aan de gang gaat. Deze thema’s worden door de samenleving bepaald. De gemeente wil graag weten wat inwoners vinden van het verkeer en vervoer in hun wijk of dorp. Hiervoor gaan we op verschillende momenten met inwoners in gesprek. Eén van die momenten in zaterdag 2 november.

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan

In het GVVP komt te staan hoe het verkeer en vervoer de komende jaren in Weert geregeld wordt. Het gaat daarbij om auto’s, fietsen, voetgangers en openbaar vervoer. Er wordt dan onder andere gekeken naar verkeersveiligheid en bereikbaarheid van onze gemeente. Het gaat om belangrijke thema’s én de uitwerking hiervan.

Er kan bijvoorbeeld komen te staan dat we het stimuleren van fietsen en lopen een belangrijk thema vinden. Dit kan vervolgens op verschillende manieren worden uitgewerkt. Denk hierbij aan een campagne voor gedragsbeïnvloeding, maar ook aan fysieke maatregelen, zoals het aanleggen van fietspaden. In het GVVP kiezen we, samen met inwoners, met welke thema’s we aan de slag gaan en hoe we deze gaan uitwerken.

Wensen van inwoners centraal

De wensen van de inwoners staan centraal in het GVVP. We willen graag weten hoe inwoners de toekomst zien. Waar hebben ze dan behoefte aan? Daarnaast willen we weten wat volgens onze inwoners nu goed gaat, wat er volgens hen beter kan en waar ze liever afscheid van nemen. Wat speelt er in de dorpen en wijken? Waar moeten we als gemeente extra aandacht aan besteden? We willen weten welke thema’s onze inwoners belangrijk vinden.

Contactmomenten

Daarom organiseert de gemeente verschillende contactmomenten waarop inwoners hun mening kunnen laten horen. De eerstvolgende momenten zijn op zaterdag 2 november. We organiseren dan wijk- en dorpsbijeenkomsten: fysieke contactmomenten waarbij de gemeente op verschillende locaties in de wijken en dorpen met inwoners in gesprek gaat over hun wensen en behoeften voor het GVVP.

De planning van de dorpsbijeenkomsten ziet er als volgt uit:

  • 10:00 - 12:00 uur: Stramproy, Jumbo
  • 10:00 - 12:00 uur: Leuken, Jumbo
  • 13:00 - 15:00 uur: Centrum Weert, Markt
  • 13:00 - 15:00 uur: Moesel, Jumbo
  • 16:00 - 18:00 uur: Boshoven, Jumbo
  • 16:00 - 18:00 uur: Molenakker, Jan Linders

Wij hopen u allemaal te mogen verwelkomen bij de wijk- en dorpsbijeenkomsten!