Ga terug naar:

In memoriam oud-raadslid Bert Lempens

23-3-2021

Dhr. Lempens (foto uit 2010, tijdens zijn laatste periode als raadslid)

Dhr. Lempens (foto uit 2010, tijdens zijn laatste periode als raadslid)

Op zondag 21 maart is oud-raadslid dhr. (Bert) Lempens overleden.

De heer Lempens was raadslid namens de VVD vanaf maart 2002 tot maart 2014. In die periode vervulde hij de nodige functies binnen de gemeenteraad zoals voorzitter van de agendacommissie, lid van diverse raadscommissies, voorzitter van de commissie Welzijn en als fractievoorzitter en lid van het presidium/fractievoorzittersoverleg.

Bij zijn afscheid als raadslid werd de heer Lempens vanwege zijn verdiensten voor Weert benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Namens het college van burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente Weert,

C.C. Leppink-Schuitema, burgemeester,
M.J.M. Meertens, gemeentesecretaris,
M.H.R.M. Wolfs-Corten, raadsgriffier