Inburgering nieuw- en oudkomers

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Inburgering nieuw- en oudkomers

Alle vreemdelingen van 16 tot de pensioengerechtigde leeftijd die duurzaam in Nederland mogen verblijven hebben een inburgeringsplicht. Dit houdt in dat u voldoende kennis van de Nederlandse taal en samenleving moet opdoen om in dit land te kunnen functioneren. Deze plicht wordt afgesloten met een inburgeringsexamen, waarvoor u moet slagen.

Kijk voor informatie over inburgeren op www.inburgeren.nl.

Kosten

U moet zelf uw inburgering regelen en betalen.

Uw browser ondersteunt geen javascript, of javascript staat in uw browser uitgeschakeld. U kunt wel de volledige inhoud van de pagina hieronder bekijken, maar het uit- of inklappen van de tekst werkt niet zonder javascript.

Gang van zaken

Wat houdt de inburgeringsverplichting in?

 • U moet voldoende kennis van de Nederlandse taal en van de Nederlandse samenleving verwerven om uzelf in dit land te kunnen redden.

 • De mate waarin u hierin slaagt wordt gemeten met het afleggen van een examen.

Voor wie geldt de inburgerinsgverplichting?
Alle vreemdelingen van 16 tot de pensioengerechtigde leeftijf die duurzaam in Nederland mogen verblijven en die:

 • in kader van gezinsvorming of gezinshereniging naar Nederland komen; of

 • asielgerechtigd zijn; of

 • geestelijk bedienaren zijn.

Voor wie geldt deze verplichting niet?

 • Vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijven en onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie, van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland of van Turkije;

 • Vreemdelingen die over bepaalde diploma's, certificaten of bewijsstukken van een opleiding behaald in het Nederlandstalig onderwijs beschikken.

Wie hoeft misschien niet aan deze inburgeringsplicht te voldoen?
Iedere inburgeringsplichtige die:

 • vanwege blijvende lichamelijke en/of geestelijke problemen het examen niet kan afleggen, of

 • zich voldoende heeft ingespannen, maar niet kan slagen.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) toetst of u hiervoor in aanmerking komt.

Wat gebeurt er als u niet wilt meewerken aan de inburgeringsverplichting?
De Wet Inburgering (Wi) heeft een verplichtend karakter. Als u geen ontheffing en/of vrijstelling heeft gekregen, moet u het examen met goed gevolg afleggen. Als u hieraan niet meewerkt kunt u gesanctioneerd worden door de gemeente of DUO.

Voorwaarden

Indien u in het buitenland woont en een verblijfsvergunning hebt aangevraagd moet u in het land waar u nu woont een basis examen inburgering afleggen, voordat u naar Nederland kunt komen. Neem hierover contact op met de Nederlandse ambassade! Als u een verblijfsvergunning krijgt, bent u verplicht om in Nederland verder in te burgeren.
Op 1 januari 2013 is de Wet Inburgering veranderd. Dit betekent het volgende:

 • U moet zelf uw inburgering regelen en betalen.

 • Wilt u een inburgeringscursus doen? Dan moet u zelf zoeken waar u een inburgeringscursus kunt doen. Die inburgeringscursus moet u zelf betalen.

 • U moet ook uw inburgeringsexamen zelf betalen.

 • U kunt geld lenen. Hebt u geen geld voor de inburgeringscursus en het inburgeringsexamen? Dan kan DUO die voor u betalen. U moet dat geld (+ de rente) wel terugbetalen.

 • DUO informeert u over uw inburgeringsplicht. Hebt u vragen? Stel die dan aan DUO.

 • U moet binnen 3 jaar inburgeren. DUO bekijkt of u dat doet.

Dit zijn de inburgeringsexamens die er zijn:

 1. Kennis Nederlandse Samenleving (KNS)

 2. Spreekvaardigheid

 3. Leesvaardigheid

 4. Luistervaardigheid

 5. Schrijfvaardigheid

Achtergrondinformatie

Nieuwkomer

U bent nieuwkomer als u

 • geen Nederlands paspoort heeft, maar wel een geldige verblijfsvergunning
 • tussen de 16 jaar en pensioengerechtigde leeftijd bent
 • van buiten de Europese Unie komt

Oudkomer

U bent een oudkomer als u

 • geen Nederlands paspoort heeft, maar wel een geldige verblijfsvergunning
 • tussen de 16 jaar en pensioengerechtigde leeftijd bent
 • Tenminste 8 jaar in Nederland heeft gewoond toen u nog leerplichtig was (iedereen tussen de 5 en 17 jaar is in Nederland leerplichtig. Hij of zij moeten dan naar school)
 • U geen diploma's heeft die laten zien dat u de Nederlandse taal en Nederland goed kent

Heeft u vragen of hulp nodig?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over 'Inburgering nieuw- en oudkomers'? Of wilt u hulp bij het maken van een afspraak of het invullen van een digitaal formulier? Neem dan contact op met de gemeente Weert.

Synoniemen

cursus voor vreemdelingen; taalcursus buitenlanders; opleiding Nederlandse samenleving; immigratie; normen; waarden; cultuur; omgangsvormen; Nederlandse taal; gebruiken; allochtonen; medelanders; aanpassen; integreren; assimileren; vernederlandsen; hollands; verstaan; begrijpen; meedoen;

Deel deze pagina

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten