Individuele studietoeslag

Als u studeert en een beperking heeft, kan het lastig zijn om naast uw studie te werken. Met de individuele studietoeslag van de gemeente krijgt u een steuntje in de rug om toch een opleiding te kunnen volgen. Hier vindt u informatie over of u in aanmerking komt voor deze toeslag en hoe u de toeslag kunt aanvragen.

U komt in aanmerking voor de individuele studietoeslag als:
  • u 18 jaar of ouder bent;
  • u recht heeft op studiefinanciering of een bijdrage op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS);
  • u geen of weinig eigen vermogen heeft;
  • u door een structurele medische beperking niets kunt bijverdienen;
  • u geen Wajong-uitkering van het UWV krijgt.

De individuele studietoeslag bedraagt € 1.338,- per volledig schooljaar en wordt eenmalig in één bedrag betaald. Voor uitwonende studerenden die tot de doelgroep van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) behoren, geldt een hoger bedrag.

De aanvraag voor de individuele studietoeslag doet u bij de gemeente. Neem voordat u een aanvraag indient contact op met De Vraagwijzer van de gemeente Weert, via telefoonnummer (0495) 575 000. De openingstijden vindt u op deze pagina. Medewerkers van De Vraagwijzer beoordelen of het zinvol is om een aanvraag in te dienen.
Hierna ontvangt u een aanvraagformulier. Nadat u het aanvraagformulier met de gevraagde bewijsstukken heeft ingeleverd, beoordelen wij uw aanvraag.

Een aanvraag voor een individuele studietoeslag dient binnen het betreffende schooljaar gedaan te worden.

Informatie en hulp

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Of wilt u hulp bij het invullen van een formulier? Neem dan contact op met de gemeente Weert.
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten