Lees voor ?

Industrie/bedrijfsterrein, huren of kopen

Zoekt u binnen de gemeente een bedrijfsterrein of bedrijfspand? Op een aantal bedrijventerreinen beschikt de gemeente over bouwrijpe grond voor nieuwbouw. Bestaande locaties worden vaak aangeboden via makelaars en vastgoedontwikkelaars.

Bij gebruik van het bedrijfsterrein krijgt u te maken met voorwaarden, zoals deze onder andere zijn vastgelegd in het bestemmingsplan of een beeldkwaliteitsplan.

De bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente kan u informeren over beschikbare en passende locaties.

Kosten

Voor de bouwrijpe bedrijfskavels stelt de gemeenteraad jaarlijks een grondprijsbeleid vast.

Meer informatie vindt u op deze website. U kunt ook contact opnemen met de bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente.

Gang van zaken

De procedure is afhankelijk van de aanvraag. U kunt het beste contact opnemen met de bedrijvencontactfunctionaris of de projectleider bedrijventerreinen van de gemeente.

Voorwaarden

  1. De voorwaarden voor uitgifte of vestiging verschillen per gebied of bedrijvenpark.
  2. In het uitgiftebeleid is benoemd wat de gemeente belangrijk vindt bij het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid, bijvoorbeeld de extra werkgelegenheid die uw bedrijf oplevert.
  3. Andere voorwaarden liggen veelal vast in het bestemmingsplan en hebben betrekking op de aard van de activiteiten, de milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten en de omvang van de bebouwing ten opzichte van de oppervlakte van de bouwkavel.
  4. Soms wordt ook gelet op de soort werkgelegenheid.

Om vestiging en investeringen van bedrijven te stimuleren

Meenemen

De gemeente vraagt u om nadere informatie over de wensen en het voorgenomen gebruik van de grond of het pand, onder andere:.

1. Hoeveel m2 moet het perceel groot zijn en hoeveel m2 bebouwing komt er op te staan?

2. Welk soort bebouwing wilt u realiseren?

3. Welke bedrijfsactiviteit gaat er plaats vinden en wat betekent dit voor de inrichting (denk ook aan parkeerplaatsen) en vervoersbewegingen van en naar het terrein?

4. Om hoeveel werkgelegenheid gaat het?

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten