Lees voor ?

Informatie voor aanbieders Jeugdhulp en Wmo in Midden-Limburg

Inkooptraject voor bestaande of nieuwe aanbieders

In het sociaal domein werken de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert samen op het gebied van beleid, inkoop en administratie. Binnen deze samenwerking richten we ons vooral op laagdrempelige en integrale toegang tot zorg en hulpverlening, stimuleren van de eigen kracht van inwoners, resultaatgerichte zorg en gezamenlijk inkopen.

Ter ondersteuning van het inkoopproces hebben de drie gemeenten een gezamenlijke website gelanceerd:  sociaal domein MLW sociaal domein MLW. Daar is alle relevante informatie over het inkooptraject voor bestaande of nieuwe aanbieders te vinden. Daar vindt u ook een overzicht van alle gecontracteerde aanbieders

Calamiteiten in het sociaal domein

In het kader van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) heeft de gemeente diverse toezichthoudende taken. Eén taak is de toezichtfunctie bij niet-acute calamiteiten. 

Wat is een calamiteit?

Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de Jeugdhulp of Wmo en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een jeugdige of een ouder heeft geleid. Daarbij maken we onderscheid in een acute calamiteit en een niet-acute calamiteit. De handelswijze is bij beide verschillend. Bij een acute calamiteit treden de protocollen en werkwijzen van de regionale crisisorganisatie (Veiligheidsregio met de oranje, rode, blauwe en witte kolom) in werking. Bij een niet-acute calamiteit is de gebeurtenis voorbij. Het gaat dus niet om een zwaailicht- en sirenesituatie maar de situatie daarna. Het handelen na een calamiteit moet onderzocht worden en kan leiden tot vervolgstappen.

Calamiteiten in het sociaal domein: de niet-acute calamiteit

Wanneer een calamiteit heeft plaatsgevonden moet de gemeente Weert een onderzoek doen (bij Wmo) of laten doen (bij Jeugdhulp; dit doen de samenwerkende inspecties). De aanbieder van Jeugdhulp of Wmo waar de calamiteit heeft plaatsgevonden, meldt het bij de toezichthouder van de gemeente Weert. Vervolgens wordt de kwaliteit van de geleverde zorg onderzocht. Ook wordt gekeken naar hoe er gehandeld is na afloop van de calamiteit. De afspraken zijn vastgelegd in een protocol. Dit kunt onderaan deze pagina downloaden.

Downloads

Bestand Grootte
Calamiteiten protocol Wmo en Jeugdhulp.pdf (0.25 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten