Lees voor ?

Informatiebijeenkomst over Wet kwaliteitsborging voor professionals in de gemeente Weert

15-9-2022
Het stadhuis van de gemeente Weert.

Het stadhuis van de gemeente Weert.

Zoals het er nu naar uitziet, wordt op 1 januari 2023 de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) samen met de Omgevingswet ingevoerd. Deze wet heeft grote consequenties voor de deelnemers aan het bouwproces. De gemeente Weert vindt het belangrijk om betrokken partijen hier goed over te informeren. Daarom organiseert de gemeente op maandagavond 17 oktober een informatieavond. Deze avond is bedoeld voor architecten, aannemers, adviesbureaus, projectontwikkelaars en andere professionele partijen die betrokken zijn bij vergunningsaanvragen in de gemeente Weert. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot 30 september via www.weert.nl/aanmeldenwkb.

Wet Kwaliteitsborging

In 1997 werden de eerste plannen gemaakt voor verbetering van de kwaliteit van de bouw en de positie van de consument. De regering investeert al jaren in deze plannen. 14 mei 2019 nam de Eerste Kamer de Wet Kwaliteitsborging aan, afgekort Wkb. De datum voor de invoering van de Wkb staat (voorlopig) vast op 1 januari 2023. Door deze wet veranderen het verloop van een bouwproject en een aantal andere zaken voor de betrokken partijen.

Informatieavond

De gemeente Weert organiseert maandag 17 oktober een informatieavond waarin professionals worden bijgepraat over de Wkb. Deze avond is bedoeld voor architecten, aannemers, adviesbureaus, projectontwikkelaars en andere professionele partijen die betrokken zijn bij vergunningsaanvragen in de gemeente Weert.

Tijdens deze avond informeert Wico Ankersmit (directeur Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland) de deelnemers over de belangrijkste aspecten van de Wkb en de gevolgen voor het bouwproces. Er wordt ingezoomd op de Wkb in de Omgevingswet als activiteit met behandeling van de knip, de bouwmelding en de gereedmelding, omgevingsplanactiviteit in relatie tot de bouwactiviteit met de Wkb en het proces van de Wkb. Aan het einde van de presentatie is er nog gelegenheid voor het stellen van vragen.

De informatieavond vindt plaats op maandag 17 oktober 2022 om 19.00 uur in de Raadzaal van het stadhuis van de gemeente Weert (Wilhelminasingel 101, Weert). U kunt inlopen vanaf 18.30 uur. Naar verwachting duurt de avond tot 21.30 uur. Aanmelding is verplicht.

Aanmelden

Bent u een professional die betrokken is bij vergunningsaanvragen in de gemeente Weert? En wilt u bij deze avond aanwezig zijn? Meld u dan aan via www.weert.nl/aanmeldenwkb. Dit kan tot 30 september 2022. Meld u tijdig aan want vol is vol! Deelname is gratis.

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten