Inkomensvoorziening oudere zelfstandigen

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Inkomensvoorziening oudere zelfstandigen

Beoefent u zelfstandig uw beroep? Bent u nu een oudere zelfstandige en binnenkort werkloos of bent u arbeidsongeschikt? Als uw inkomen onder het sociale minimum komt, is de IOAZ er voor u. U kunt een beroep doen op de IOAZ voor woonkosten, eten en andere noodzakelijke kosten.

Uw browser ondersteunt geen javascript, of javascript staat in uw browser uitgeschakeld. U kunt wel de volledige inhoud van de pagina hieronder bekijken, maar het uit- of inklappen van de tekst werkt niet zonder javascript.

Gang van zaken

Uw aanvraag dient u in bij de gemeente. Aan de hand van de door u ingeleverde formulieren en bewijsstukken beoordeelt de gemeente of u recht heeft op een IOAZ-uitkering.

Deze beoordeling bestaat uit onderzoek en advisering. De gemeente bekijkt

 1. Of u behoort tot de rechthebbenden.
 2. Of u over andere voorzieningen, zoals eigen middelen (inkomen of vermogen), beschikt.
 3. Of u terecht kunt bij een andere instantie, bijvoorbeeld de bedrijfsvereniging (UWV Werkbedrijf).
 4. Of er werk voor u te vinden is.
 5. Hoe hoog de financiële ondersteuning wordt.
 6. Het inkomen van uw partner.

Besluitvorming

De hele procedure mag maximaal 13 weken duren (met een vooraf aangekondigde maximale verlenging van 13 weken), gerekend vanaf de datum van aanvraag en ontvangst van alle gevraagde gegevens.

U kunt bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Voorwaarden

U komt voor een IOAZ-uitkering in aanmerking als u in uw bestaan voorziet door arbeid in het eigen bedrijf of beroep en

 1. U tussen 55 jaar en pensioengerechtigde leeftijd bent en het bedrijf of beroep gaat beëindigen, of
 2. U nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt en uw bedrijf of beroep gaat beëindigen vanwege arbeidsongeschiktheid (80% of meer arbeidsongeschikt).
 3. U op 28 december 2005 al een IOAZ-uitkering ontving.
 4. U geen recht heeft op een toeslag via de Toeslagenwet.

Als oudere zelfstandige komt u voor een IOAZ-uitkering in aanmerking als

 1. U de laatste 3 jaar een eigen bedrijf of beroep uitoefende.
 2. U de 7 jaar daarvoor arbeid verrichtte in bedrijf en/of loondienst.
 3. Uw inkomen de laatste 3 jaar gemiddeld per jaar onder het sociale minimum lag.
 4. Uw inkomen uit het bedrijf bij voortzetting naar verwachting onder het sociale minimum blijft.
 5. U de aanvraag indient voor beëindiging van het bedrijf.
 6. U uw eigen bedrijf of beroep uiterlijk binnen 1,5 jaar na de aanvraag beëindigt.
 7. U geen aanspraak kunt maken op andere inkomensbronnen.

Sollicitatieplicht

De sollicitatieplicht blijft voor u en uw eventuele partner (indien deze niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt) gelden, net als de inschrijving bij het UWV Werkbedrijf.

Tegenprestatie

Tevens kan de gemeente u vragen om een naar vermogen te leveren. De tegenprestatie bestaat uit onbeloonde activiteiten (vrijwilligerswerk) die nuttig zijn voor de samenleving. De gemeente bepaalt de inhoud, omvang en duur van de tegenprestatie, rekening houdend met uw omstandigheden. Ook met het leveren van een tegenprestatie blijft u verplicht zelf actief op zoek naar betaald werk te gaan.

Bedragen

Bruto IOAZ- bijdragen per maand (inclusief 8% vakantietoeslag) bedragen maximaal:

 1. alleenstaande of alleenstaande ouder vanaf 23 jaar: € 1.226,02
 2. gehuwd of samenwonend (beide boven 21): € 1.586,22

Kostendelersnorm

In hoeverre u recht heeft op deze normbedragen hangt af van de toepassing van de kostendelersnorm: volwassenen die samen onder één dak wonen (een zogeheten 'meerpersoonshuishouden') kunnen hun woonkosten delen. Daarom krijgen Ioaz'ers in 2015 een lagere uitkering als ze met één of meer mensen vanaf 21 jaar in hetzelfde huis wonen. De hoogte van de uitkering is niet afhankelijk van het inkomen van medebewoners.

Bij de bepaling van het aantal medebewoners tellen niet mee:

 • jongeren tot 21 jaar
 • huurders die een commercieel contract hebben (en een commerciële huurprijs) betalen
 • studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten
 • BBL-studenten.

Meenemen

 1. Identiteitsbewijs van u en eventueel uw partner.
 2. Bewijs burgerservicenummers (voorheen: sofi-nummers) van u en eventueel uw partner
 3. Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
 4. Een volledig ingevuld en ondertekend inlichtingenformulier, voorzien van de benodigde originele bewijsstukken.
 5. Bewijzen van uw inkomen, ook van uw eventuele partner en kinderen.
 6. Bewijzen van uw schulden, ook van uw eventuele partner en kinderen.
 7. Bankafschriften van uw lopende rekeningen over de laatste 3 maanden, ook van uw eventuele partner en kinderen.
 8. Bewijzen van uw arbeidsverleden.
 9. Eventuele bewijzen van de beëindiging van vorige uitkeringen.
 10. Eventueel een echtscheidingsvonnis.
 11. De jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaren.
 12. Berekend vermogen (indien bekend).
 13. Berekende schuld.
 14. Andere vermogensgegevens.

Achtergrondinformatie

Alleenstaande ouders krijgen geen hogere uitkering dan alleenstaanden. Via het kind gebonden budget via de Belastingdienst of de individuele bijzondere bijstand via de gemeente kunnen alleenstaande ouders mogelijk aanvulling op hun uitkering ontvangen.

Heeft u vragen of hulp nodig?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over 'Inkomensvoorziening oudere zelfstandigen'? Of wilt u hulp bij het maken van een afspraak of het invullen van een digitaal formulier? Neem dan contact op met de gemeente Weert.

Synoniemen

uitkering; bijstand; financiële ondersteuning; inkomensvoorziening; steun; aanvulling WAO; VUT

Deel deze pagina

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten