Kandidaatstelling

Stempotlood.

Stempotlood.

Op maandag 31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling. Partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezing moeten op die dag op afspraak tussen 9.00 en 17.00 uur hun kandidatenlijst inleveren.

Hoe kan ik kandidatenlijsten aanmaken?

Vanaf half december kunt u de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) downloaden van de website van de Kiesraad. In de OSV voert u de gegevens in van alle kandidaten van uw partij. Vervolgens kunt u alle formulieren die nodig zijn voor de kandidaatstelling aanmaken.

Voorwaarden

Voor kandidaten gelden de volgende voorwaarden:

 • Kandidaten moeten in de gemeente Weert wonen en ingeschreven staan;
 • Kandidaten die niet in de gemeente wonen, moeten een verklaring overleggen waarop staat dat zij in de gemeente Weert gaan wonen en zich daar inschrijven zodra zij benoemd worden in de gemeenteraad;
 • Burgers die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken, mogen zich kandidaat stellen als zij EU-onderdaan zijn of meer dan 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen;
 • Minderjarigen mogen op de lijst worden geplaatst als zij vóór maart 2026 meerderjarig worden, en dus tijdens de zittingsduur van de nieuwe gemeenteraad nog plaats zouden kunnen nemen in de gemeenteraad. Wordt een minderjarige gekozen, dan schuift zijn/haar zetel door naar de eerstvolgende op de lijst;
 • De naam van de kandidaat mag niet voorkomen op een andere kandidatenlijst voor de gemeenteraad;
 • Een partij mag maximaal 50 kandidaten op de lijst zetten.

Wat moet ik op 31 januari 2022 inleveren?

De inleveraar (die bevoegd is tot deelname aan de gemeenteraadsverkiezing), levert het volgende in:

 • De kandidatenlijst;
 • Van iedere kandidaat een verklaring van instemming en een kopie van het identiteitsbewijs;
 • Machtiging van het partijbestuur om de aanduiding boven de kandidatenlijst te mogen zetten.

Nieuwe partijen en partijen die bij de gemeenteraadsverkiezing in 2018 geen zetel hebben gehaald leveren ook in:

 • Minimaal 20 ondersteuningsverklaringen, voor meer info zie deze pagina;
 • Bewijs van betaling van de waarborgsom.

Moet ik een waarborgsom betalen?

Nieuwe partijen en partijen die bij de gemeenteraadsverkiezing in 2018 geen zetel hebben behaald, betalen een waarborgsom van € 225,-. Het bedrag moet uiterlijk 31 januari 2022 binnen zijn. U maakt het bedrag over op rekeningnummer NL13 BNGH 0285 0093 03 t.n.v. Gemeente Weert, onder vermelding van:

 • waarborgsom kandidaatstelling
 • naam van de politieke partij

Na betaling ontvangt u een bewijs van betaling. U krijgt de waarborgsom terug als u een geldige kandidatenlijst inlevert.

Kan ik de stukken vooraf controleren?

In de week voor de kandidaatstelling kunt u de stukken die ingeleverd moeten worden laten controleren door het Team Verkiezingen. Hiervoor kunt u een afspraak maken via een e-mail aan verkiezingen@weert.nl

Ondersteuningsverklaringen

In de tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 is geregeld dat de termijn voor het afleggen van ondersteuningsverklaringen is verlengd van twee naar vier weken. Het afleggen van een ondersteuningsverklaring kan van 3 januari tot en met 31 januari 2022 in het stadhuis. Voor meer informatie, zie de pagina 'Afleggen ondersteuningsverklaringen'.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten