Kinderdagverblijf / gastouder starten

Voor de start van een nieuw kinderdagverblijf is het van belang goed op de hoogte te zijn.

Voorzieningen Weert

Op de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl kunt u een overzicht vinden van de in Weert opererende kinderdagverblijven (zie ook de links hieronder). Naast 16 kinderdagverblijven KDV zijn er 16 locaties Buitenschoolse opvang BSO en ruim 60 gastouderadressen (opvang van minder dan 6 kinderen per keer via een gastouderbureau).  Daarnaast is het zo dat een aantal kinderen uit Weert wordt opgevangen in België (gratis voorschool) en dagverblijven in de werkgemeenten van ouders. In het kader van de dagarrangementen hebben steeds meer scholen opvang bij school.

Kinderdagverblijven in de gemeente Weert

Buitenschoolse opvang in de gemeente Weert

Gastouders in de gemeente Weert

Goed om te weten voor de start

Voordat u start met een nieuw kinderdagverblijf is het van belang een reële inschatting te maken van de levensvatbaarheid en klantenpotentiëel in Weert. Op basis van het aantal dagverblijven en nieuwe initiatieven bij scholen in combinatie met een geboortedaling van 10 %, lijkt er weinig bestaansrecht voor nieuwe dagverblijven op de langere termijn. Peuterspeelzalen en dagverblijven zijn al samengevoegd. Maar die afweging dient u uiteraard zelf te maken.

Waar zijn de eisen voor een start te vinden?

Om als geregistreerde kinderopvang (nodig voor belastingteruggave ouders) te kunnen werken moet u aan een aantal vereisten voldoen. Hiervoor kunt u terecht op de volgende sites: 

In de Wet van de Kinderopvang (Wko), vooral artikel 50 t/m 60 is vermeld aan welke eisen een kinderdagverblijf dient te voldoen. Het betreft hier zaken als bijvoorbeeld een pedagogisch beleidsplan, oudercommissie of een verklaring van goed gedrag van de medewerkers.

Daarnaast gelden kwaliteitsregels in de kinderopvang. Voor het toetsingskader en inspectierapporten van bestaande dagverblijven kunt u op de site www.ggdlimburgnoord.nl. Hiermee krijgt u een beeld waarop de inspectie toetst.

Naast de specifieke regelgeving voor een kinderdagverblijf gelden voor u uiteraard de basisregels voor een zelfstandig ondernemer. Hiervoor kunt u contact opnemen met de kamer van koophandel en de belastingdienst.

Tot slot, maar zeker niet onbelangrijk, dient u rekening te houden met vereisten waaraan de locatie moet voldoen. Kinderopvang is aangemerkt als een dienstverlenend bedrijf of beroep. Een kinderopvang van maximaal 6 kinderen, verzorgt door de hoofdbewoner(s) zelf, wordt gezien als een aan huis gebonden (dienstverlenend) beroep.  Een kinderopvang van meer dan 6 kinderen en/of waarbij medewerkers in dienst worden gesteld wordt gezien als een dienstverlenend bedrijf. 

Locatie

Als u een pand op het oog hebt, zou u contact kunnen opnemen met de afdeling bouw- en woningtoezicht of het bedrijvencontactbureau van de gemeente Weert voor bijvoorbeeld informatie over het bestemmingsplanregels. Alle dagverblijven dienen te voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit.

U ziet: als u wil starten zijn er een heleboel zaken waar u mee aan de slag moet. Over het algemeen is een start als gastouder aan te raden. Dan kunt u onder begeleiding van een erkend gastouderbureau maximaal 6 kinderen opvangen bij u of de vraagouder thuis.

Zorg dat u goed geïnformeerd bent en neem eventueel contact op met reeds bestaande dagverblijven om een indruk te krijgen waar u rekening mee moet houden. Als u hiermee aan de slag wilt gaan, dan wensen we u veel succes bij de uitvoering van uw plannen. Indien u nog aanvullende vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met de gemeente Weert.