Kinderopvangregister en peuterspeelzalen

Het gemeentelijk register voor kinderopvang is vervangen door een landelijk register. In het landelijk register zijn alle geregistreerde kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en gastouders opgenomen.

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) kunt u raadplegen op de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl. U kunt zoeken in het register door naam én woonplaats of het registratienummer LRKP in te vullen. Via de linkjes hieronder kunt u alle kinderopvangmogelijkheden in Weert zien.

Kinderdagverblijven in de gemeente Weert

Buitenschoolse opvang in de gemeente Weert

Gastouders in de gemeente Weert

Kinderopvangtoeslag

Ouders kunnen een kinderopvangtoeslag van de belastingdienst ontvangen als ze gebruik maken van geregistreerde kinderopvang. Zie website Belastingdienst. Hier kunt u ook een voorbeeldberekening maken van de ouderbijdrage. Geregistreerde kinderopvang staat onder toezicht van de GGD Noord en Midden-Limburg.

Ouders die géén recht hebben op belastingtoeslag, kunnen een gemeenteplaats aanvragen. Kijk hiervoor op deze pagina.

Toezicht

De gemeente Weert heeft een afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen vastgesteld. De GGD voert de toezicht kinderopvang uit. Als zij melden dat een dagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder niet voldoet aan de wet kinderopvang, kunnen er acties volgen. In het afwegingsmodel staat vermeld welke acties dat zijn. Het afwegingsmodel staat in het handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen, dat u hieronder kunt downloaden.

Downloads

Bestand Grootte
Handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen.pdf (0.94 mb)

 Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.