Koninklijke onderscheidingen Koningsdag 2021

26-4-2021
Een Koninklijke onderscheiding.

Een Koninklijke onderscheiding.

Dertien inwoners van de gemeente Weert kregen een Koninklijke onderscheiding toegekend vanwege Koningsdag 2021. Burgemeester Ina Leppink-Schuitema reikte de onderscheidingen uit op maandag 26 april. Vanwege de coronamaatregelen gebeurde dit niet tijdens een bijeenkomst, maar bij de gedecoreerden thuis.

Mevrouw Veugen, de heer Kuipers en de heer Peters werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De overige personen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De gedecoreerden van dit jaar zijn:

Mevrouw M.T.F. (Miep) Coolen – Cardinaal (Swartbroek)

 • 1983 – heden Vrijwilliger Parochie Sint Cornelius Swartbroek
 • 1985 – heden Vrijwilliger Schutterij Sint Cornelius Swartbroek
 • 1993 – heden Bestuurslid Vrouwenvereniging Swartbroek

Mevrouw C.J.H. (Katrien) Cup – Weekers (Keent)

 • 1995 – 2015 Mantelzorger
 • 2002 – heden Vrijwilliger buurthuis Fatima
 • 2006 – heden Omroepster Weert FM (voorheen Huisomroep Weert)
 • 2016 – heden Vrijwilliger playback artiest “History”

Mevrouw L.P.M. (Lukie) Dentener – Florack (Centrum)

 • 1981 – heden Trainer Coach Turn- en Gymnastiekvereniging Jan van Weert
 • 1997 – heden Mantelzorgactiviteiten
 • Onbekend Vrijwilliger Stichting Sint Nicolaas Weert

Mevrouw M.G.F. (Mia) Janssen – Van den Berken (Boshoven)

 • 1970 – 1980 Leidster Scouting Don Bosco Kessel-Eik
 • 1989 – 2017 Vrijwilliger Schutterij Sinte Catharina 1480 Weert
 • 1990 – heden Vrijwilliger Sint Oda Parochie
 • 1993 – heden Bestuurslid Veilig Verkeer Afdeling Weert
 • 2012 – heden Vrijwilliger Gemeentearchief Weert
 • 2016 – heden Vrijwilliger Tafeltje-dek-je

Mevrouw M.H.J. (Mariet) Kessels – Moonen (Stramproy)

 • 1987 – 2020 Mantelzorger
 • 1987 – heden Vrijwilliger Parochie Sint Willibrordus Stramproy
 • 2013 Vrijwilliger Oud Limburgs Schuttersfeest Stramproy

De heer H.M.M. (Harrie) Kuipers (Molenakker)

 • 1994 – 2004 Vrijwilliger Vereniging Nederlandse Bedevaarten
 • 2000 – heden Vicevoorzitter Franciscus Hospice Weert
 • 2000 – heden Vrijwilliger NL doet
 • 2002 – heden Medeoprichter Netwerk Palliatieve Zorg Weert
 • 2004 – 2016 Bestuurslid/vrijwilliger CDA afdeling Weert

Mevrouw Y.C. (Yvonne) Lemmen – Lagarde (Laarveld)

 • Onbekend – 2012 Gastvrouw Spoedeisende hulp Groene Hart Ziekenhuis Gouda
 • Onbekend – 2012 Lid Missie, Ontwikkelingswerk en Vredesvraagstukken RK kerk Gouda
 • Onbekend – heden Coördinator maatjes project, Stichting Humanitas
 • 2014 – heden Secretaresse/coördinator/vrijwilliger Nederlandse Rode Kruis afdeling Weert
 • 2015 – heden Vrijwilliger vluchtelingenhulp
 • 2019 – heden Bestuurslid Stichting Vrienden van Hornehoof

De heer J.M.G. (Jan) Lemmen (Laarveld)

 • Onbekend – 2012 Stadsgids Gouda
 • 2009 – 2012 Secretaris Sociëteit “Ons Genoegen” Gouda
 • 2012 – heden Vrijwilliger Stichting de Aldenborgh
 • 2013 – heden Stadsgids en secretaris Stadsgidsen Weert
 • 2015 – 2019 Taalcoach AZC Weert
 • 2019 – heden Lid Commissie Cultuurhistorie gemeente Weert

De heer H.H.M. (Harry) Peters (Boshoven)

 • 1988 – heden Diverse functies bij Atletiek- en Wandelsportvereniging Weert
 • 1998 – 2015 Vrijwilliger Atletiekunie
 • 2000 – 2001 Penningmeester/vicevoorzitter Oud Limburgs Schuttersfeest 2001
 • 2002 – 2010 Diverse onbezoldigde functies bij de Rabobank
 • 2010 – 2014 Fractievoorzitter VVD afdeling Weert
 • 2014 – 2017 Penningmeester Vrienden van de Atletiek

Mevrouw A.M.B. (Jeanny) Peters – Houben (Boshoven)

 • 1995 – 2010 Teamcaptain Tennisclub Lichtenberg Weert
 • 1995 – heden Vrijwilliger/trainer Atletiek Vereniging Weert
 • Onbekend Mantelzorger

De heer H.J. (Henk) Schaekers (Moesel)

 • 1990 – heden Secretaris/voorzitter/penningmeester Model Spoorweg Vereniging Weert
 • 1994 – heden Penningmeester/vrijwilliger Stedelijke Harmonie Sint Antonius Weert
 • 2002 – 2012 Vrijwilliger Stichting jeugdcommissie Scouting Keent Moesel
 • 2015 – heden Vrijwilliger invullen belastingaangiften FNV
 • 2016 – heden Penningmeester Stichting Muziekhuis Weert
 • 2018 – heden Vrijwilliger kledingafdeling Sponsorwinkel

De heer J.H. (Jan) Verbeek (Stramproy)

 • 1979 – 1989 Bestuurslid school-kerkbestuur Vlodrop
 • 1996 – 2010 Penningmeester Weerter Mannenkoor
 • 2003 – heden Ouderenadviseur Ouderenvereniging Sint Willibrordus Stramproy
 • 2008 – heden Lid Participatieraad Weert
 • 2010 – heden Secretaris Senioren Koepel Weert
 • 2000, 2006, 2013 Vrijwilliger Oud Limburgs Schuttersfeest Boshoven en Stramproy

Mevrouw A.M.G.C. (Anna) Veugen (Centrum)

 • 1982 – heden Diverse functies Kring Weert van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
 • 1983 – heden Diverse functies Sectie Genealogie van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
 • 1992 – heden Lid hoofdbestuur van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
 • 2010 – heden Vrijwilliger Stichting De Aldenborgh
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten