Laarveld

In Fase 1 en 2 van Laarveld zijn alle zelfbouwkavels inmiddels verkocht. Fase 3 van Laarveld is volop in ontwikkeling. Er komen 152 woningen, waarvan 52 kavels zijn bedoeld voor zelfbouw van vrijstaande woningen.

Zowel in fase 1 als 2 van Laarveld, zijn slechts nog maar enkele bouwkavels beschikbaar.

Verschillende woningtypen

Fase 3 is gelegen aan de Laarderweg en wordt verder begrensd door de Schonkenstraat, Schonkenweg, Gertudisstraat en Ringbaan-Noord.
Landelijk wonen dicht bij het centrum van Weert? Laarveld biedt deze unieke combinatie! In Laarveld vindt u een mix van verschillende woningtypen. De woonomgeving bestaat uit veel groen, speelse bermen, waterlopen, pleintjes, bomen en houtwallen. Er komen 152 woningen in fase 3. Ruim 100 hiervan worden door projectontwikkelaars en de woningcorporatie gebouwd. Dit wordt een mix van tweekappers, vrijstaand-geschakelde woningen, patio’s en sociale huur. De overige 52 kavels zijn bedoeld voor zelfbouw van vrijstaande woningen.De bestemmingsplanprocedure loopt.Naar verwachting zal eind 2020 gestart worden met het bouwrijp maken van de kavels. Dan zal naar verwachting ook gestart worden met de verkoop van de bouwkavels.

  Zodra er informatie beschikbaar is over de plannen van fase 3 van Laarveld wordt dit bekend gemaakt via de website www.laarveld-weert.info. Ook worden er nog informatieavonden georganiseerd waarin de plannen worden toegelicht. Deze informatieavonden worden dan bekend gemaakt.

Inschrijven bouwkavel

Inschrijven voor een bouwkavel is nu nog niet mogelijk. Zodra dat wel mogelijk is wordt dit bekend gemaakt op de website.

Voor meer informatie, kijk op www.laarveld-weert.info.