Lees voor ?

Landbouwgrond, pacht, koop, huur

Foto van een akker.

Foto van een akker.

Agrarische bedrijven kunnen gemeentelijke grond met een agrarische bestemming bij de gemeente pachten, huren of kopen. U moet hiervoor bij de gemeente een verzoek indienen.
De gemeente stelt specifieke voorwaarden aan het gebruik van de gepachte, gehuurde of gekochte grond.

Contact

Meer info over de pacht, koop of huur van landbouwgrond? Neem vrijblijvend contact op met Team Vastgoed van de gemeente Weert. Voor de contactgegevens en openingstijden, zie deze pagina.

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten