Ligplaats vaartuig, vergunning

U heeft een vergunning nodig als u in één van de aangewezen gebieden met een vaartuig (bijvoorbeeld een motorjacht of zeilboot) een ligplaats inneemt.

Hoe werkt het?

 • U dient uw verzoek voor het innemen van een ligplaats schriftelijk en voorzien van uw naam, adres en handtekening in te dienen.
 • De gemeente heeft veelal voorzieningen getroffen voor het innemen van betaalde ligplaatsen.
 • Het innemen van een ligplaats zal niet altijd mogelijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de gemeente tot de conclusie komt dat het maximaal in te nemen aantal ligplaatsen in de gemeente is bereikt. In dat geval plaatst de gemeente u op een wachtlijst.

 

Voorwaarden

 • Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kunnen burgemeester en wethouders gebieden van het openbare water aanwijzen waar u alleen met een vergunning met een vaartuig een ligplaats mag innemen.
 • Voor plaatsen waarvoor geen verbod geldt, kan de gemeente regels vaststellen voor het innemen van een ligplaats met een vaartuig.

De gemeente kan een vergunning weigeren in het belang van

 • De openbare orde.
 • De volksgezondheid.
 • De veiligheid.
 • De milieuhygiëne.
 • Het uiterlijk aanzien van de gemeente.

De gemeente kan beperkingen opleggen met betrekking tot het soort en het aantal vaartuigen dat een ligplaats mag innemen.

Meenemen

Verklaring over

 • De locatie waar u de ligplaats wilt innemen.
 • De afmetingen van het vaartuig waarmee u de ligplaats wilt innemen.
 • Het soort vaartuig waarmee u de ligplaats wilt innemen.

Tips

Juridisch gezien is het zo geregeld dat de gemeentelijke regeling niet van kracht is wanneer het openbaar water in beheer van Rijk of Provincie is. Wanneer niet duidelijk is wie de beheerder is van het openbaar water kunt u het beste contact opnemen met de gemeente.