Maatregelen & versoepelingen

Het kabinet heeft maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus. De maatregelen zijn erop gericht om het virus maximaal onder controle te houden, zorgverleners en ziekenhuizen niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. 

Inmiddels kunnen we in Nederland steeds opnieuw enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

   1,5 meter afstand blijft de basisregel, binnen én buiten! Heeft u klachten? Blijf dan thuis en laat u zo snel mogelijk testen.

Algemene regels voor binnen

 • We houden 1,5 meter afstand van anderen.
 • Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel).
  Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf.
 • In winkels, musea, bibliotheken en andere locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen.
 • Concertzalen mogen weer programmeren, onder de conditie dat er niet meegezongen wordt en dat er vaste zitplaatsen zijn.
 • Discotheken en nachtclubs blijven tot 1 september gesloten. 

Algemene regels voor activiteiten buiten

 • We houden 1,5 meter afstand van anderen.
 • Maximaal 250 personen (exclusief personeel).
 • In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats.
 • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.
 • In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel. Locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel. Er geldt dan geen maximumaantal personen.
 • Voor kermissen en evenementen komen er heldere en eenduidige protocollen. De uitwerking hiervan volgt uiterlijk vrijdag 10 juli.

Vervoer

 • In het openbaar vervoer is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Alle zitplaatsen in bus, trein, tram en metro zijn beschikbaar. Wel blijft het belangrijk de spits te mijden.
 • Voor overig vervoer van A naar B (zoals taxi’s, personenbusjes en touringcars) geldt: een reservering en gezondheidscheck vooraf en een niet-medisch mondkapje zijn verplicht.
 • In de auto (en ander privévervoer) geldt: een mondkapje is niet verplicht maar wordt wel geadviseerd wanneer meerdere mensen in één auto reizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren.
 • In overig vervoer is de regel voorlopig: houd 1,5 meter afstand.

Kinderen en jongeren

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook op de kinderopvang en het basisonderwijs.
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt voor alle leerlingen (ongeacht leeftijd) op de middelbare scholen, die na de zomervakantie weer volledig open gaan; de 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel blijft wel van kracht.
 • 18-plussers die naar school gaan, hoeven ook geen 1,5 meter afstand te houden van medeleerlingen. Wel van het personeel.
 • Met ingang van het nieuwe studiejaar mogen er weer meer onderwijsactiviteiten plaatsvinden op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. Hier houden studenten 1,5 meter afstand tot anderen.

Verdere versoepelingen

 • Sauna’s en wellness centra, coffeeshops, casino’s mogen weer open. Ook sekswerkers mogen weer aan het werk.
 • Alle binnensporten en buitensporten zijn weer mogelijk voor alle leeftijden. Sportscholen mogen weer open met inachtneming van afstandsregels en hygiëne maatregelen.
 • Sportkantines met bijbehorende terrassen mogen weer open, onder dezelfde voorwaarden als de horeca.
 • In het nieuwe studiejaar mogen er weer meer onderwijsactiviteiten plaatsvinden op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten.
 • Voor zangkoren en zangensembles wordt repeteren en optreden weer mogelijk. Onder welke voorwaarden, daarover komt het RIVM op zeer korte termijn met een advies.

Uitzonderingen

 • De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar in sommige situaties is dat niet mogelijk en mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten. Het gaat om:
  • mensen die tot 1 huishouden horen;
  • contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders;
  • mensen met contactberoepen (zoals kappers, masseurs en rij-instructeurs);
  • sporters (binnen en buiten), acteurs en dansers.
 • Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan.

Tot slot

Als de situatie het toelaat en het virus onder controle blijft, dan kunnen op termijn discotheken en nachtclubs open. Rond 1 september wordt dit opnieuw bekeken. Ondertussen wordt wereldwijd gewerkt aan medicijnen en vaccins tegen het coronavirus. Uiteindelijk moet dat leiden tot het opheffen van de algemene regels, zoals het 1,5 meter afstand houden. Maar zolang het virus er is, zullen we ons aan de algemene regels moeten houden. Samen houden we vol. Want corona onder controle houden, dat kunnen we alleen samen.

 

WebsiteKijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over de aanpak van het coronavirus, alle maatregelen en veelgestelde vragen.

 Voor meer informatie over het coronavirus, zie www.weert.nl/coronavirus

Houd Weert gezond!