Maatregelen: waar moet je je aan houden?

Corona - Aanscherping maatregelen 23 maart

 width= Klik voor een grotere versie.

Het kabinet heeft maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen gelden tot en met tot en met dinsdag 28 april. Een week vooraf beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. De maatregelen zijn noodzakelijk om de verspreiding van het virus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

De volgende maatregelen gelden tot en met tot en met dinsdag 28 april (tenzij anders is aangegeven):

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
  Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden, óók met minder dan 100 mensen. Dit is in een noodverordening verwerkt. Het volgende is verboden:
  • Alle evenementen met een vergunnings- en meldplicht tot 1 juni 2020;
  • Alle overige samenkomsten tot en met tot en met dinsdag 28 april.

  Het volgende is op grond van artikel 2.1 lid 1 en lid 3 van de noodverordening verboden:

  • Alle evenementen met een vergunnings- en meldplicht tot 1 juni 2020;
  • Alle overige samenkomsten tot 6 april 2020.Alle bijeenkomsten worden verboden, óók met minder dan 100 mensen. Dit is in een noodverordening verwerkt.

  Artikel 2.1 lid 2 van de noodverordening noemt de volgende uitzonderingen:

  • Wettelijk verplichte samenkomsten (max 100 personen), zoals vergaderingen van de gemeenteraad als ook de Staten-Generaal;
  • Samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (max 100 personen);
  • Uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen (max 30 personen); d. samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard (max 30 personen).


   Hierbij geldt wel: deze uitzonderingen gelden alleen indien de hygiënemaatregelen ter bestrijding van het corona-virus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.

  Groepsvorming (al dan niet toevallig) in de publieke ruimte wordt verboden. Onder een groep verstaat het kabinet drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 m houden (artikel 2.2 lid 1).

  Welke uitzonderingen zijn er op het verbod van samenscholing / groepsvorming?

  Artikel 2.2. lid 2 van de Noodverordening noemt de volgende uitzonderingen:

  • Er is geen sprake van groepsvorming als het gaat om personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Dit zijn de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, geregistreerde partner of ander levensgezel en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zijn op één adres wonen.
  • Er is ook geen sprake van groepsvorming als kinderen tot en met 12 jaar samenspelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden. Mits de ouders en/of voogden onderling 1,5 m afstand bewaren.

  De noodverordening bepaalt dat iedereen verplicht is om de aanwijzingen die gaan over de uitvoering van deze verordening direct op te volgen. Voor het overtreden van de noodverordening en/of het niet opvolgen van de aanwijzing geldt artikel 443 Wetboek van Strafrecht (hechtenis van ten hoogste 3 maanden of een geldboete van de tweede categorie).
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot en met tot en met dinsdag 28 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
    Vanwege het coronavirus gaan de weekmarkt van Weert (zaterdag) en Stramproy (woensdagmiddag) voorlopig niet door.
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.
 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart. Voor kinderopvang geldt dat tot en met tot en met dinsdag 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot ná de meivakantie. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. 
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen

  Ouders worden in eerste instantie gevraagd het zelf op te lossen (iedereen is door de Rijksoverheid met klem gevraagd thuis te blijven). Alleen ouders in cruciale beroepen -en dan zij die niet alles zelf geregeld krijgen- vragen éérst bij de bij hen bekende school of kinderopvang. Hier is vertrouwde, kleinschalige, opvang ter bescherming van hun eigen kinderen. Daarnaast maakt gemeente met scholen en kinderopvang afspraken voor opschaling, mocht dat nodig zijn.

 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met tot en met dinsdag 28 april. Bezorgen en afhalen blijft mogelijk. Ter plekke consumeren is niet toegestaan.

  In de noodverordening is dit geregeld in artikel 2.3 en 2.4. Dit zijn:

  • Alle gelegenheden waar je ter plekke kunt eten en drinken (bijvoorbeeld café, restaurants, lunchrooms, ijssalons).
  • Sport- en fitnessclubs, waaronder ook zwembaden, sporthallen en sportvelden;
  • Sauna’s en welnesscentra;
  • Seksgerelateerde bedrijven, hieronder vallen ook seksbioscopen;
  • Coffeeshops, maar afhalen mag wel.
  • Kapsalons, nagelsalons, schoonheidsspecialisten, massagesalons en andere contactberoepen op gebied van uiterlijke verzorging;
  • Casino’s en speelhallen;
  • Theaters en bioscopen;
  • Markten of niet permanent aanwezige standplaatsen, voor zover het om non-food gaat.
  • Contactberoepen waarbij geen afstand van 1,5 meter kan worden aangehouden, zoals thuiskappers, masseurs, nagelstylistes, rijinstructeurs en escorts.

  Uitzonderingen

  In de noodverordening is een aantal uitzonderingen opgenomen op de inrichtingen die dicht moeten:

  • Eet- en drinkgelegenheden in bedrijven die niet voor publiek toegankelijk zijn bedrijfskantines en bedrijfscatering (begripsbepaling eet- en drinkgelegenheid).
  • Eet- en drinkgelegenheden in hotels ten behoeve van de hotelgasten (begripsbepaling eet- en drinkgelegenheid).
  • marktkramen of niet permanent aanwezige standplaatsen van waaruit voedingswaren worden verkocht.
  • Bezorgen en afhalen. Bij afhalen geldt dat de mensen afstand moeten houden van elkaar. En dat de consumptie mee naar huis moet worden genomen (niet ter plaatse opeten)( artikel 2.3 lid 2).

   Richtlijnen voor afhaallocaties, (super)markten en winkels:
   • De voorkeur heeft dat klanten eerst bellen/mailen voordat ze komen afhalen. Zodat het afhalen een kwestie is van binnenlopen, product aannemen en weer naar buiten.
   • Zichtbaar deurbeleid (mondjesmaat mensen binnenlaten).
   • Zitgedeelten duidelijk/aantoonbaar afgesloten.
   • De ruimte moet groot genoeg zijn om 1,5 meter afstand te kunnen houden tussen de mensen die binnen zijn.
   • Een optie is een rode streep voor de balie die ze op veel plaatsen hebben zodat contact tussen medewerker en klant beperkt blijft.
   • Zoveel mogelijk contactloos betalen.
  • Voor contactberoepen geldt de volgende uitzondering: Zorgverleners die hun beroep uitoefenen, mits daar een individuele medische indicatie voor bestaat en de beoefenaar alle hygiënevereisten kan naleven (art. 2.4 lid 2). Denk aan huisarts, fysiotherapeut, tandarts.

  • Winkel met een horecafunctie; het horecagedeelte moet dicht, de winkel kan open blijven. Stoelen en tafels zoveel mogelijk opstapelen of verwijderen, zodat er ook geen mensen kunnen gaan zitten.
  • Hotels mogen open blijven voor overnachtingen. De restaurants en bars in het hotel moeten gesloten blijven voor publiek. Enkel de gasten die er verblijven, mogen gebruik maken van het restaurant/bar. Hierbij dienen zij wel voldoende afstand te houden van elkaar (1,5 meter). Roomservice voor ontbijt, lunch en diner mag ook.
  • Vakantieparken en campings; faciliteiten zoals zwembaden, kidsclubs, horeca, speelhallen en sport moeten dicht. Afhalen bij de horeca mag wel, hiervoor gelden bovenstaande richtlijnen. Supermarkten op het terrein mogen ook open zijn, mits ze de hygiëne en afstandsvoorschriften naleven. Daarnaast moeten zij zorg dragen dat er op het park maatregelen worden genomen dat mensen 1,5 meter afstand houden van elkaar.

  Het is verboden om onderwijsactiviteiten in onderwijsinstellingen te verrichten (artikel 2.7 lid 1). Daarnaast is het verboden op opvang te bieden in verblijven voor kinderdagopvang (artikel 2.8 lid 1 van de noodverordening).

  Welke uitzonderingen zijn er op het verbod op openstelling onderwijsinstellingen en kinderopvang?

  De volgende uitzonderingen zijn opgenomen in de Noodverordening:
  • Organiseren van onderwijs op afstand, waarbij studenten en leerlingen via een (digitaal) medium onderwijs krijgen in de thuissituatie (artikel 7.1 lid 1 sub a).
  • Noodopvang voor kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of voor vitale processen (artikel 7.1 lid 1 sub b en 8.1 lid 1).
  • Organisatie van toetsing en examens, mits zorgvuldige maatregelen zijn getroffen om risico van besmetting te beperken (artikel 7.1 lid 1 sub c).
  • Kleinschalige georganiseerde begeleiding voor leerlingen voor wie vanwege bijzondere problematiek of moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is (artikel 7.1 lid 1 sub d).

  Het verbod ziet erop dat een instelling iedereen die niet noodzakelijk is voor de zorg van de bewoners niet mag toegelaten (artikel 2.9 lid 1) en dat niemand zonder toestemming in een zorginstelling aanwezig mag zijn (artikel 2.9 lid 2).

  Welke uitzonderingen zijn er op het verbod tot toegang zorginstellingen en woonvormen ouderenzorg?

  De volgende uitzonderingen zijn opgenomen in de Noodverordening onder artikel 2.9 lid 1:

  a. Bezoek aan naaste in de stervensfase of vergelijkbare omstandigheden.
  b. Structurele vrijwilligers.
  c. Het gerechtelijk horen van een cliënt op grond van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte personen.

  De noodverordening bepaalt dat iedereen verplicht is om de aanwijzingen die gaan over de uitvoering van de verordening direct op te volgen. Voor het overtreden van de Noodverordening en/of het niet opvolgen van de aanwijzing geldt artikel 443 Wetboek van Strafrecht (hechtenis van ten hoogste 3 maanden of een geldboete van de tweede categorie).
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s en welnesscentra, sexclubs of seksgerelateerde bedrijven en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met tot en met dinsdag 28 april. Coffeeshops kunnen open blijven voor uitsluitend het afhalen van vooraf gedane bestellingen. 
  Denk daarbij ook aan uw eigen gezondheid en die van uw medemens. Vermijd drukte, zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en probeer zoveel als mogelijk digitaal te betalen. Ga niet als u symptomen vertoont die horen bij het coronavirus.
  Team handhaving van de gemeente Weert ziet toe op de naleving van deze regels.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg zijn vanaf vrijdag 20 maart gesloten voor bezoekers en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. 

  Het is voor familie, vrienden en andere bekenden van bewoners voorlopig niet mogelijk om op bezoek te gaan. 
  Incidenteel kan een instelling afwijken van deze maatregel, in het bijzonder in de stervensfase.

WebsiteKijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over de aanpak van het coronavirus, alle maatregelen en veelgestelde vragen.

De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. De aanpak en de maatregelen zijn gebaseerd op adviezen van de experts, die samenkomen in het Outbreak Management Team onder voorzitterschap van Jaap van Dissel, de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM.

 Voor meer informatie over het coronavirus, zie www.weert.nl/coronavirus

Houd Weert gezond en blijf thuis!