Maatregelen & versoepelingen

Het kabinet heeft maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus. De maatregelen zijn erop gericht om het virus maximaal onder controle te houden, zorgverleners en ziekenhuizen niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. 

In de aanloop naar de zomerperiode hebben we gezien hoe belangrijk het is om ons aan de maatregelen te blijven houden. De besmettingen liepen terug en hierdoor konden de maatregelen versoepeld worden. Nog steeds leven gelukkig veel mensen de belangrijkste basisregels na. Maar er zijn ook heel veel mensen die dit niet doen. Dat zien we terug in de recente uitbraken. Alleen als we allemaal de basisregels naleven kunnen we corona onder controle krijgen. 

Vanaf 6 augustus zijn enkele landelijke maatregelen weer aangescherpt en kunnen er lokaal aanvullende maatregelen opgelegd worden.

   1,5 meter afstand blijft de basisregel, binnen én buiten! Heeft u klachten? Blijf dan thuis en laat u zo snel mogelijk testen.

Het is cruciaal dat we 1,5 meter afstand tot anderen houden en ons aan de basisregels blijven houden. Ook thuis of bij privé-aangelegenheden. Zorg ervoor dat uw bezoekers altijd 1,5 meter afstand kunnen houden tot mensen die niet tot hun eigen huishouden behoren, en zorg ervoor dat iedereen zich aan de hygiënemaatregelen kan houden. En natuurlijk blijven mensen bij klachten thuis, en laten zij zich testen op het coronavirus. Daarmee kan het allergrootste deel van de besmettingen worden voorkomen. Bij een positieve testuitslag volgt bron- en contactonderzoek. Zo versterken we het zicht op de verspreiding van het virus. Zo kunnen we snel en gericht bijsturen en de verspreiding van het virus tegengaan, daar waar het virus oplaait.

  Alle officiële regels zijn te lezen in de Noodverordening Covid-19 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Op deze pagina worden de maatregelen en versoepelingen uitgelegd in begrijpelijke taal.

Algemene regels voor binnen

 • We houden 1,5 meter afstand van anderen.
 • In woningen geldt geen maximum aantal personen, maar wel het dringende advies er altijd voor te zorgen dat mensen 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen bewaren en ook de hygiënemaatregelen kunnen naleven.
 • In binnenruimtes waar mensen vooral op 1 plaats zijn, zoals bijvoorbeeld in restaurants, theaters, of bij bruiloften en uitvaarten, heeft iedereen een vaste zitplaats. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand.
 • In grotere zalen of ruimtes waar meer dan 100 personen bij elkaar kunnen komen, is het verplicht vooraf te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats. Dan is er geen maximum aantal personen, maar is het nodig om de verkeersstromen rond bijvoorbeeld in- en uitgang en sanitaire voorzieningen goed van elkaar te scheiden.
 • Zonder gezondheidscheck en reservering zijn maximaal 100 personen per ruimte toegestaan, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven.
 • In binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers, zoals in winkels en musea, geldt geen maximaal aantal personen. Wel nemen beheerders maatregelen om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt.
 • De ventilatie in binnenruimtes moet voldoen aan de voorwaarden in het bouwbesluit en passen bij de bestemming van de ruimte, zodat de lucht vaak genoeg wordt ververst.
 • Ook in werksituaties zijn de regels over vaste zitplaatsen en de 1,5 meter van toepassing voor zover dat voor de uitoefening van de werkzaamheden mogelijk is.
 • Discotheken, nachtclubs en vergelijkbare dansgelegenheden blijven vooralsnog gesloten.

Zie ook het protocol heropening buurthuizen, multifunctionele accommodaties & molens

Algemene regels voor activiteiten buiten

 • We houden 1,5 meter afstand van anderen: iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot elkaar en tot jongeren van 13 tot en met 17 jaar. Een uitzondering geldt voor mensen die behoren tot één huishouden en voor mensen die een hulpbehoevende helpen. Zij hoeven onderling geen afstand te houden.
 • Wanneer er buiten sprake is van een continue doorstroming van mensen, zoals in winkelstraten, dierenparken of kermissen, is er geen maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen.
 • In buitenruimtes waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt er geen maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen zolang er gewerkt kan worden met reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats.
 • Er geldt een maximum van 250 personen in situaties waar geen reservering en gezondheidscheck plaatsvinden of waar geen vaste zitplaats is, zoals bij toeschouwers langs de lijn.

Horeca, binnen en buiten

 • De horeca werkt voor binnen én buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid, op basis van reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar. Daarnaast worden alle bezoekers gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten op vrijwillige basis naam- en contactgegevens achter zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid.

Vervoer

 • In het openbaar vervoer is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Alle zitplaatsen in bus, trein, tram en metro zijn beschikbaar. Wel blijft het belangrijk de spits te mijden.
 • Voor overig vervoer van A naar B (zoals taxi’s, personenbusjes en touringcars) geldt: een reservering en gezondheidscheck vooraf en een niet-medisch mondkapje zijn verplicht.
 • In de auto (en ander privévervoer) geldt: een mondkapje is niet verplicht maar wordt wel geadviseerd wanneer meerdere mensen in één auto reizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren.
 • Voor overig bedrijfsmatig personenvervoer geldt de verplichting voor het dragen van een niet-medisch mondneuskapje voor reizigers vanaf 13 jaar niet bij maximaal 2 personen vanaf 13 jaar per voertuig of vaartuig inclusief bestuurder.
 • In overig vervoer is de regel voorlopig: houd 1,5 meter afstand.

Kinderen en jongeren

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook op de kinderopvang en het basisonderwijs.
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, tenzij zij zich bevinden op een locatie van een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs.
 • Alle leerlingen (ongeacht leeftijd) op de middelbare scholen, die na de zomervakantie weer volledig open gaan, hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. De 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel blijft wel van kracht.
 • 18-plussers die naar school gaan, hoeven ook geen 1,5 meter afstand te houden van medeleerlingen. Wel van het personeel.
 • Met ingang van het nieuwe studiejaar mogen er weer meer onderwijsactiviteiten plaatsvinden op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. Hier houden studenten 1,5 meter afstand tot anderen.

Verdere versoepelingen

 • Sauna’s en wellness centra, coffeeshops, casino’s zijn weer open. Ook sekswerkers mogen weer aan het werk.
 • Alle binnensporten en buitensporten zijn weer mogelijk voor alle leeftijden. Sportscholen mogen weer open met inachtneming van afstandsregels en hygiëne maatregelen.
 • Sportkantines met bijbehorende terrassen mogen weer open, onder dezelfde voorwaarden als de horeca.
 • In het nieuwe studiejaar mogen er weer meer onderwijsactiviteiten plaatsvinden op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. Onderwijsinstellingen organiseren hun introductieactiviteiten zoveel mogelijk online.
 • Voor zangkoren en zangensembles wordt repeteren en optreden weer mogelijk. Het RIVM heeft daarvoor richtlijnen met extra aandachtspunten voor koren en zangensembles opgesteld.

Uitzonderingen

 • De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar in sommige situaties is dat niet mogelijk en mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten. Het gaat om:
  • mensen die tot 1 huishouden horen;
  • contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders;
  • mensen met contactberoepen (zoals kappers, masseurs en rij-instructeurs);
  • sporters (binnen en buiten), acteurs en dansers;
  • personen met een handicap die in dezelfde woongroep of andere woonvorm op eenzelfde adres wonen en gemeenschappelijke voorzieningen delen;
  • personen met een handicap en hun begeleiders of vaste mantelzorgers, wanneer 1,5 meter afstand niet mogelijk is.
 • Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan.

Tot slot

Als de situatie het toelaat en het virus onder controle blijft, dan kunnen op termijn discotheken en nachtclubs open. Rond 1 september wordt dit opnieuw bekeken. Ondertussen wordt wereldwijd gewerkt aan medicijnen en vaccins tegen het coronavirus. Uiteindelijk moet dat leiden tot het opheffen van de algemene regels, zoals het 1,5 meter afstand houden. Maar zolang het virus er is, zullen we ons aan de algemene regels moeten houden. Samen houden we vol. Want corona onder controle houden, dat kunnen we alleen samen.

 

WebsiteKijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over de aanpak van het coronavirus, alle maatregelen en veelgestelde vragen.

 Voor meer informatie over het coronavirus, zie www.weert.nl/coronavirus

Houd Weert gezond!