Mantelzorgers, begeleiding

Mantelzorgers zijn mensen die zich voor hun naasten in zetten. Dankzij hen kunnen vele hulpbehoevenden in hun eigen omgeving blijven, ondanks ziekte of handicap. Wie voor een ander zorgt, kan steun krijgen via het steunpunt Mantelzorg van Punt Welzijn. Daar kunt u terecht voor informatie en advies, erkenning en steun, lotgenotencontact en activiteitenprogramma's. Contactgegevens en openingstijden kunt u vinden op de website van Punt Welzijn. U kunt hen bereiken via mantelzorg@puntwelzijn.nl