Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Lees voor ?

Meerjareninvesteringsplannen

Op 1 juli 2008 zijn, door de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), met als belangrijk hoofdstuk 6.4 (Grondexploitatiewet), de mogelijkheden van kostenverhaal bij een grondexploitatie van een derde aanmerkelijk verbeterd. Dit verbeterde kostenverhaal heeft ook betrekking op Bovenwijkse Voorzieningen en Ruimtelijke Ontwikkelingen.

Het doel van de Meerjareninvesteringsplannen is drieledig, namelijk:

  • Concreet toepassing geven aan de mogelijkheden voor kostenverhaal van Bovenwijkse Voorzieningen, (bovenplanse) Ruimtelijke Ontwikkelingen bij zowel de gemeentelijke grondexploitaties als de exploitaties van derden.
  • Benoemen van investeringen die via het Meerjareninversteringsplan Bovenwijkse Voorzieningen en het Meerjareninvesteringsplan Ruimtelijke Ontwikkelingen in aanmerking komen voor kostenverhaal bij zowel de gemeentelijke grondexploitaties als de exploitaties van derden.
  • Inzicht verschaffen in de wijze waarop de investeringen gefinancierd kunnen en moeten worden.

 Vaststelling van de Meerjareninvesteringsplannen heeft plaatsgevonden op 18 maart 2009.

Downloads

Bestand Grootte
Meerjareninvesteringsplan Bovenwijkse Voorzieningen en Ruimtelijke Ontwikkelingen.pdf (3.28 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten