Milieuvervuiling melden

Iedereen moet zich aan de milieuregels houden. De Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) Limburg Noord, Politie, Gemeente, Waterschap en andere instanties houden toezicht op de naleving van deze regels. Als u in uw omgeving ziet dat een persoon of bedrijf het milieu vervuilt, kan kunt u dit melden bij de gemeente via telefoonnummer (0495) 575000.

Hoe werkt het?

U kunt een melding doen voor:

  • Stank- en/of luchtvervuiling;
  • Vervuiling van de bodem;
  • Geluidsoverlast.

Verontreiniging van het oppervlaktewater dient te worden gemeld aan het Waterschap Limburg, via het centraal meldpunt Water. Telefoonnummer is 0800 0341.

 

Overige organisaties

Andere organisaties die controleren of iedereen zich aan de milieuregels houdt zijn de Politie, de Provincie Limburg, Rijkswaterstaat, het Waterschap, de Inspectiedienst van het ministerie van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport.