Lees voor ?

Milieuvervuiling melden

Iedereen moet zich aan de milieuregels houden. De Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) Limburg Noord, Politie, Gemeente, Waterschap en andere instanties houden toezicht op de naleving van deze regels. Als u in uw omgeving ziet dat een persoon of bedrijf het milieu vervuilt, kan kunt u dit melden bij de gemeente via telefoonnummer (0495) 575000.

Hoe werkt het?

U kunt een melding doen voor:

  • Stank- en/of luchtvervuiling;
  • Vervuiling van de bodem;
  • Geluidsoverlast.

Verontreiniging van het oppervlaktewater dient te worden gemeld aan het Waterschap Limburg, via het centraal meldpunt Water. Telefoonnummer is 0800 0341.

Informatie en vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? U kunt dan terecht de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Voor de contactgegevens van de gemeente Weert, zie deze pagina.

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten