Mobiliteitsvisie

Door de gemeenteraad is op 18 december 2019 de Mobiliteitsvisie vastgesteld, als eerste onderdeel van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). Het GVVP is het beleidsplan over verkeer en vervoer voor de komende jaren.

De Mobiliteitsvisie is opgesteld door ongeveer 80 betrokkenen en geeft vooral antwoord op de vraag: waarom is mobiliteit belangrijk voor Weert. De visie geeft een beeld tot 2030. Momenteel wordt het Mobiliteitsplan als tweede onderdeel van het GVVP. Het Mobiliteitsplan geeft invulling aan de speerpunten en ambities die in de Mobiliteitsvisie zijn opgenomen. Het Mobiliteitsplan wordt ook door de gemeenteraad vastgesteld.

Hierboven wordt een Youtube-video getoond. U kunt deze video ook via de website van Youtube bekijken.