Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Lees voor ?

Natuur- en recreatiegebieden regio Weert

Natuurgebied De IJzeren Man.

Natuurgebied De IJzeren Man.

In de gemeente Weert en in de regio zijn verschillende bos- en natuurgebieden te vinden die opengesteld zijn voor recreanten. 

De IJzeren Man is genoemd naar een kunstmatig meer. Deze plas is ontstaan in 1912 en is een zandafgraving, omdat het zand nodig was voor de spoorlijn Eindhoven-Weert. Dat afgraven gebeurde met een grote, ijzeren baggermachine, die werd in de volksmond ijzeren man genoemd. Om de plas ligt een mooi natuurgebied met kronkelende waterlopen, bossen, vennen en wandelpaden. Met haar droge bossen en spiegelende vennen heeft de IJzeren man natuurschoon in overvloed, maar ook de sportieve recreant kan er terecht. U vindt er de startplaatsen van een aantal recreatieve routes, een camping, een natuurkampeerterrein, een subtropisch zwembad, binnen- en buitenspeeltuin, waterskibaan, zintuigenpark, klimbos, een Natuur- en Milieucentrum en een kinderboerderij. Zie ook www.ijzerenmanweert.nl. Dit maakt het IJzeren Man-gebied tot een perfecte toegangspoort van waaruit u het grotere grensoverschrijdende natuurgebied Kempen-Broek kunt ontdekken (www.kempenbroek.nl).

De Boshoverheide met heidevelden en zandverstuivingen, herbergt een groot urnenveld uit de bronstijd. Door het gebied loopt een wandelroute die ook geschikt is voor rolstoelgebruikers. Als u die volgt zult u een groep herstelde grafheuvels zien en een beschrijving krijgen van het landschap, de vegetatie en de resultaten van een archeologisch onderzoek. Dit grafheuvelveld is het grootste urnenveld van Noordwest Europa met ruim 3100 grafheuvels. De wandelroute start aan de Trancheeweg. Een folder over dit monument is verkrijgbaar bij de VVV Weert.

De Krang ligt ten zuidoosten van Weert bij het kerkdorp Swartbroek. Het is een broedgebied en pleisterplaats van veel bos-, moeras- en watervogels. Door het gebied lopen wandelroutes. In het natuurgebied staat een vogelkijkscherm dat wandelaars de mogelijkheid biedt om vogels op een grote plas te zien.

De Laurabossen zijn ruim 230 ha groot, oorspronkelijk productiebos voor de Laura-mijnen in Zuid-Limburg. Naast bos komt er in de Laurabossen ook heide voor. Door toename van de diversiteit in de Laurabossen wordt het voor de recreant steeds interessanter het gebied te bezoeken. Er zijn dan ook diverse recreatieve routes uitgezet in dit steeds prachtiger wordende natuurgebied. Naast een wandelroute, zijn er door dit gebied ook een mountainbikeroute, een ruiterroute en een route voor aangespannen paarden.

Het Weerterbos behoort tot de gemeente Nederweert en is eigendom van het Limburgs Landschap. Er zijn bewegwijzerde wandelroutes en midden in het bos ligt het Grenskerkmonument. Het Weerterbos is van oorsprong een moerasbos, maar is inmiddels ontwaterd en grotendeels aangeplant bos. Het gebied bestaat uit vochtige bossen langs de Oude Graaf, terwijl droge bossen, graslandpercelen en kleine heideveldjes op de hogere randen van het gebied aanwezig zijn. Aan de noordwestkant van het Weerterbos ligt een open graslandgebied dat behoorde bij het Grashuis, een voormalig landbouwbedrijf. Het is nu het centrum van een omrasterd tijdelijk leefgebied voor edelherten. Er leven ongeveer 15 exemplaren van dit imposante dier in een gebied van 150 ha bos en grasland.

Het moerasbos in het Wijffelterbroek was aan het begin van de twintigste eeuw nog 200 ha groot. Vereniging Natuurmonumenten beheert nu de 40 ha. die nog resteren van dit ooit zo legendarische moerasbos. Het Wijffelterbroek wordt omringd door vochtige weilanden en er groeien bijzondere planten zoals smalle stekelvaren, slangewortel en grote boterbloem. In de poelen leven diverse amfibieën. Als u in het aangrenzende wandelgebied Smeetshof (net over de Belgische grens) de oranje of de rode route kiest, komt u vanzelf door het Wijffelterbroek.

In de buurgemeente Nederweert is in het dorp Ospels een indrukwekkend Peelrestant met een grote wateroppervlakte behouden: de Groote Peel. Het is belangrijke broedplaats voor water- en weidevogels. Er is hier dan ook een vogelkijkhut. Bij de ingang van het Nationaal Park bevindt zich het informatiecentrum van Staatsbosbeheer. Er zijn diverse gemarkeerde wandelroutes over knuppelbruggetjes en er is een bosleerpad. Tijdens broed- en trektijd is het natuurgebied beperkt toegankelijk.

Het Stramprooierbroek vormt het ruige hart van Kempen-Broek. Op veel plekken kan de natuur zijn gang gaan. Dat levert een ongerept gebied op. Op andere plekjes werd het oorspronkelijke moeras in de vallei van de Aabeek dan weer ontgonnen en bepalen eikendreven, weilanden met poelen en houtkanten het beeld. Bovendien is het ook een spannende plek: het werd doorkruist door smokkelpaden en door zijn ontoegankelijkheid was het tijdens WOII een ideale plek om ontsnapte krijgsgevangenen te verbergen. Het Stramprooierbroek staat ook bekend als het rijkste libellengebied van de Benelux.

Dit aangeplante dennenbos wordt afgewisseld met stukken heide en stuifzand. De open delen zijn belangrijk voor de mierenleeuw en graafwespen zoals de bijenwolf, de harkwesp en de grote rupsendoder. Verder zitten in het gebied veel sprinkhanen. Op de heide broeden boomleeuwerik, boompieper en roodborsttapuit.
Om deze vegetatie in stand te houden, maakt Natuurmonumenten het stuifzand dat met bos en heide dreigt dicht te groeien regelmatig open. De mossen geven het gebied in de herfst een prachtige kleur.
Op de overgangen van stuivend zand naar heide groeien veel (korst-)mossen.
De Tungelerwallen zijn een mooi gebied voor wandelingen.

Kempen~broek een grensgeval! Op de grens van Belgisch en Nederlands Limburg en Noord-Brabant ligt het grenspark Kempen-broek, een groot eigenzinnig landschap dat zich niet aan de grenzen stoort. Het is de restant van een uitgestrekt moeras. Een aantal hoger gelegen, droge zandruggen steken hier boven uit. Na gedeeltelijke ontginningen is het uitgegroeid tot een mozaiek van landschappen. Het strekt zich uit over de gemeenten Cranendonck, Weert, Nederweert, Bocholt, Bree, Kinrooi en Maaseik. Het is een bijzonder en afwisselend landschap met moerassen, stuifduinen, bossen, heide, beekvalleien en landbouwgebieden en dat vormt samen het waardevolle gezicht van Kempen~broek. In een vervlogen geschiedenis was Kempen~broek een ideale schuilplaats voor bokkenrijders en smokkelaars. Nu is het een heerlijke plek om ruimte te ontdekken en stilte te horen. Wandelaars, fietsers, ruiters, menners en mountainbikers kunnen op hun eigen tempo de uitgestippelde route verkennen. Zie www.kempenbroek.nl.
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten