Nieuw beleid en aangepaste prijzen voor aan- en verkoop van gemeentegrond

13-11-2019

Woning in aanbouw.

Woning in aanbouw.

Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met een nieuw grondbeleid. De raad wordt ook gevraagd de prijzen vast te stellen voor bouwgrond voor woningbouw en bedrijventerreinen. Op 18 december neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

Wonigbouw

Bij de jaarlijkse bepaling van de grondprijzen kijkt de gemeente naar het huidige aanbod van woningen en recent verkochte woningen. Als de bouwkosten van de koopsom worden afgehaald, dan blijft de waarde van de grond over.

Uit deze berekening volgt dat de grondprijs voor woningbouwkavels per 1 januari 2020 kan worden verhoogd met 2%. Het gaat hierbij om een aantal kavels aan de Tungeler Dorpsstraat, Truppertstraat, Vrouwenhof en Laarveld fase 1. Bijna al deze kavels zijn op dit moment al in optie genomen en hiervoor geldt nog de grondprijs uit 2019. De prijs voor nieuwe bouwkavels wordt bepaald door een taxatie.

Bedrijfskavels

Bij de bedrijventerreinen wordt de waarde van de grond op dezelfde manier bepaald als bij woningbouw. Uit deze berekening volgt dat de waarde van grond voor bedrijfskavels met gemiddeld 5,3% kan stijgen per 1 januari 2020. Het gaat hierbij om grond op de bedrijventerreinen Centrum Noord, De Kempen, Kampershoek 2.0, Kanaalzone 1 en Leuken Noord. De nieuwe grondprijzen gaan gelden voor alle bedrijfskavels die nog in de vrije verkoop zijn.

Maatschappelijk effect Nota grondbeleid

De gemeente heeft ook een grondbeleid. Het nieuwe grondbeleid geeft handvatten bij het aankopen van grond of herontwikkelen van gebieden door de gemeente. Hierbij wordt vanaf 1 januari meer gekeken naar het maatschappelijk effect van een ontwikkeling zoals bijvoorbeeld de invloed van bossen en beplanting op de gezondheid, verbetering van de leefbaarheid door aanpak van leegstand, of energiebesparingsprojecten.

De nieuwe nota is nu vernieuwd vanwege onder andere de verbeterde economische positie.

Wethouder Wendy van Eijk: “Het wordt steeds belangrijker om goed na te denken over het gebruik en de bestemming van schaarse ruimte. Het nieuwe grondbeleid helpt bij het maken van de juiste keuzes. Uiteindelijk gaat het erom die ontwikkelingen tot stand te brengen die goed zijn voor onze stad, de inwoners, ondernemers en bezoekers. En dat is veel meer dan alleen financieel resultaat.”