Nieuwe coalitie gemeentebestuur Weert krijgt vorm

13-5-2022
Voorkant van het stadhuis in Weert.

Voorkant van het stadhuis in Weert.

De formatie in de gemeente Weert, onder leiding van formateur Martijn van den Heuvel, nadert zijn einde. Door de formerende partijen wordt hard gewerkt aan het opstellen van het coalitieprogramma en de vorming van een nieuwe college voor de gemeente Weert. De verwachting is dat het coalitieprogramma en de beoogd wethouderskandidaten in week 22 worden gepresenteerd.

Eindadvies informateur

Op donderdag 14 april 2022 heeft de informateur, de heer Hubert Mackus, zijn eindadvies aan de gemeenteraad uitgebracht over het vormen van een coalitie voor het nieuwe gemeentebestuur van Weert. Op basis van de gehouden gesprekken heeft de informateur geadviseerd om een coalitie te formeren die bestaat uit drie partijen, namelijk Weert Lokaal, VVD en D66.

Kennismaking en verbinding

Op woensdag 20 april 2022 zijn de partijen Weert Lokaal, VVD en D66 gestart met het formatieproces. De eerste bijeenkomst stond in het teken van kennismaking en verbinding met fracties en besturen. Daarna zijn de inhoudelijke gesprekken gestart. De formatiegesprekken worden gevoerd in een prettige sfeer. De drie formerende partijen vinden elkaar snel op inhoudelijke doelen en de verstandhouding tussen de deelnemers aan de gesprekken is goed en constructief.

Totstandkoming coalitieprogramma

De formateur heeft met verschillende personen, groepen en instanties gesprekken gevoerd over toekomstige uitdagingen in de gemeente Weert. De formateur geeft, namens de formerende partijen, ook alle politieke partijen in de gemeenteraad de gelegenheid hun inbreng te leveren aan het programma. Deze inbreng wordt meegenomen bij de totstandkoming van het coalitieprogramma.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten