Nieuwe spelregels voor sportactiviteiten in Weert

14-5-2020

Een voetbal in het gras.

Een voetbal in het gras.

Op 29 april heeft de gemeente Weert de spelregels voor sportactiviteiten in Weert bekend gemaakt. Op 6 mei maakte het kabinet een aantal wijzigingen bekend, waardoor er ruimere mogelijkheden om te sporten zijn gekomen. Wel gaat het nog steeds om sporten op een aangepaste manier. Dit vergt aanpassingen van sportaanbieders en deelnemers. Het is aan de gemeente om de richtlijnen die hiervoor gelden te bepalen en te delen.

Vanaf 11 mei mogen sportaanbieders activiteiten aanbieden voor alle leeftijdsgroepen. Daarnaast mogen volwassenen vanaf 19 jaar ook onbegeleid samen sporten. Alle activiteiten dienen buiten plaats te vinden. Binnensportaccommodaties blijven gesloten, uitgezonderd de zwembaden.

Spelregels in Weert 

 • Spelregel 1. Wie mag sportactiviteiten aanbieden?
  Dit is toegestaan voor:
  • Buurtsportcoaches en erkende sportverenigingen of – stichtingen;
  • Jeugdverenigingen zoals Scouting en Jong Nederland, die sport- en spelactiviteiten aanbieden; 
  • Commerciële instellingen met sportactiviteiten als reguliere activiteit.
 • Spelregel 2. Waar mogen de activiteiten plaatsvinden?
  Activiteiten mogen buiten plaatsvinden, op een sportaccommodatie of in de openbare ruimte/open lucht. De gemeente verzorgt de toewijzing van het gebruik. Een overzicht van deze accommodaties vindt u op deze pagina. Daarnaast mogen vanaf 13 mei weer activiteiten plaatsvinden in zwembaden (binnen en buiten). De exploitanten van de zwembaden bepalen wanneer zij de activiteiten weer veilig kunnen opstarten en informeren hierover de gebruikers. Bij zwembad De IJzeren Man zal er sprake zijn van een gefaseerde opstart van de verschillende activiteiten. Informatie daarover staat op de website van het zwembad
 • Spelregel 3. Welke voorwaarden zijn van toepassing op de uitvoering van de activiteiten?
  Sportaanbieders dienen de activiteiten te organiseren op basis van de richtlijnen van het protocol ‘Verantwoord Sporten’. Dit protocol is opgesteld door NOC*NSF, in overleg met het Ministerie van VWS en het RIVM. Voor zwembadexploitanten is het protocol ‘Verantwoord Zwemmen’ van toepassing. Dit is opgesteld door de samenwerkende partijen binnen de zwembadbranche. 

  Beide protocollen zijn te vinden op deze pagina.
 • Spelregel 4. Er is een meldplicht van toepassing voor buitensportactiviteiten
  Veel sportaanbieders willen weer aan de slag. Ook sportaanbieders die normaal gesproken binnen sporten, willen dit nu buiten gaan doen. Het is fijn dat dit nu kan, maar het kan ook leiden tot knelpunten. Mogelijk ontstaat er ongewenste drukte op bepaalde locaties of is het gebruik van de bepaalde locaties strijdig met andere wet- en regelgeving. Om dit op tijd te kunnen beoordelen is het belangrijk dat de gemeente weet welke activiteiten sportaanbieders gaan aanbieden en waar. Daarom moeten alle sportaanbieders die sportactiviteiten willen aanbieden in de open lucht dit te melden bij de gemeente. Als er knelpunten zijn, neemt de gemeente contact op.

  Een melding doen kan als volgt:
  • Activiteiten op gemeentelijke sportparken.
   Nieuwe activiteiten op deze accommodaties vanaf 11 mei dienen te worden gemeld door een e-mail te sturen naar Juul van Cruchten, via j.van.cruchten@weert.nl Starten kan na toewijzing door de gemeente. Verenigingen die normaal gesproken gebruik maken van een vaste accommodatie (zoals voetbal en hockey) kunnen direct starten. Zo nodig vragen wij deze verenigingen om ruimte vrij te maken voor andere sportaanbieders.
  • Activiteiten op andere locaties.
   Voor activiteiten op andere locaties in de open lucht die plaatsvinden vanaf 11 mei geldt: meld deze via een e-mail aan corona.sport@weert.nl Dit geldt ook als activiteiten al zijn gestart. De e-mail bevat minimaal: naam van de organisatie, naam en telefoonnummer van de contactpersoon. Daarnaast de activiteit (rooster), locatie(s) en data.
 • Spelregel 5. Welke regels gelden voor topsporters?
  NOC*NSF heeft bepaald dat alleen sporters met een A-status, een high potential status en een selectiestatus in aanmerking komen voor trainingen op aangewezen trainingslocaties, zoals toegestaan binnen de versoepelde coronamaatregelen. Daar verandert nu niks aan. NOC*NSF stelt een lijst op met sporters en bepaalt op welke locaties zij mogen trainen. In Weert zijn geen locaties aangewezen. 

De gemeente blijft aanspreekpunt voor inwoners, verenigingen, scholen en sportclubs.

Deelname voor kinderen die geen lid zijn van een sportaanbieder

Kinderen die geen lid zijn van een sportvereniging kunnen bij een sportvereniging informeren of ze evengoed mee kunnen doen aan de activiteiten. De vereniging beoordeelt dan of dit mogelijk is. Verder organiseert Punt Welzijn van 18 tot en met 31 mei diverse sportactiviteiten voor kinderen t/m 12 jaar. Informatie en aanmelden kan via deze website