Lees voor ?

Nieuwe subsidieregelingen voor culturele sector in Weert

Subsidie voor culturele initiatieven en subsidie voor amateurkunsten

15-12-2022
Concert in de kloostertuin aan de Maasstraat tijdens Cultureel Lint.

Concert in de kloostertuin aan de Maasstraat tijdens Cultureel Lint.

Om de cultuursector in Weert een extra impuls te geven, opent de gemeente Weert twee nieuwe subsidieregelingen: een subsidie voor nieuwe culturele initiatieven en een subsidie voor amateurkunsten. Hiermee worden culturele instellingen, verenigingen en makers ondersteund en kunnen zij vernieuwende activiteiten organiseren.

Nieuwe culturele initiatieven 

De gemeente trekt 240.000 euro uit voor het stimuleren van nieuwe culturele initiatieven. Alle partijen binnen de culturele sector (verenigingen, instellingen en kunstenaars/artiesten) worden met deze regeling uitgedaagd om zich opnieuw uit te vinden en de creativiteit weer te laten stromen. Heeft u als instelling, vereniging of kunstenaar een vernieuwd idee? Dan kunt u subsidie voor nieuwe culturele initiatieven aanvragen. 

Wethouder Suzanne Winters.

"Weert heeft veel waardevolle culturele instellingen, verenigingen en makers. Met deze subsidieregelingen geven we de Weerter culturele sector een steuntje in de rug. Zo kunnen zij creatief en vernieuwend blijven en ideeën tot uitvoering brengen."

Wethouder Suzanne Winters

Subsidie voor amateurkunsten

De gemeente trekt daarnaast 135.000 euro uit voor de amateurkunstensector. Verenigingen zoals toneelgroepen, schutterijen en harmonieën kunnen subsidie krijgen om nieuwe activiteiten te organiseren. Dit kunnen bijvoorbeeld activiteiten zijn om het ledenaantal te behouden of vergroten. Of activiteiten voor artistieke ontwikkeling van leden, zoals cursussen en cross-overs met andere kunstdisciplines. Ook kan er samenwerking worden gezocht met andere culturele partijen. 

Subsidie aanvragen

De subsidie kan worden aangevraagd via de website van de gemeente Weert. Dit kan via het subsidieportaal (www.weert.nl/subsidiehulp). De aanvraagformulieren zijn ook te vinden via www.weert.nl/subsidie-amateurkunsten en www.weert.nl/subsidie-culturele-initiatieven.

Heeft u vragen over de regelingen? Stuur dan een mail naar a.maas@weert.nl.

Steun- en herstelpakket voor Weert cultuursector

De subsidie is afkomstig uit het corona-gerelateerde steun- en herstelpakket voor de Weerter cultuursector. Dat pakket werd al eerder dit jaar, op 5 oktober, goedgekeurd door de gemeenteraad.

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten