Nieuws

Link naar de rss-feed.

Geldbiljetten.
Belangrijke informatie voor gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire
03-01-2022
Bent u een gedupeerde ouder of toeslagpartner van de kinderopvang toeslagaffaire? Dan is het belangrijk dat u dit bericht leest! De invordering van schulden bij ouders die gedupeerd zijn door de problemen met de kinderopvangtoeslag...
Parkeerdek en voormalige stadhuis (nu Cwartier) aan het Oud Gasthuisplein.
Herontwikkeling Beekstraatkwartier
29-12-2021
De gemeente Weert start het proces om te komen tot een structurele invulling van het Beekstraatkwartier. Het plangebied Beekstraatkwartier omvat globaal de locatie van het voormalige gemeentehuis aan de Beekstraat 54, de...
Foto van een lantaarnpaal.
Lokale duurzame elektriciteit voor gemeentelijke aansluitingen
29-12-2021
Vanaf 2023 zullen de gemeentelijke gebouwen, de openbare verlichting, de verkeerslichten, parkeerautomaten, rioolgemalen en alle andere voorzieningen in de openbare ruimte in Weert, worden voorzien van lokaal duurzaam opgewekte...
Voetballer op het veld.
Fonds om sport en cultuur voor iedereen mogelijk te maken
29-12-2021
De gemeente Weert vindt het belangrijk dat iedereen in Weert meetelt en meedoet. Daarom sluit de gemeente aan bij het ‘Volwassenfonds Sport & Cultuur’. Dit fonds zorgt ervoor dat inwoners vanaf 18 jaar met een laag...
Fietspad langs de Helmondseweg.
Gemeenten en provincie verbeteren fietsverbinding Weert - Nederweert
23-12-2021
De gemeenten Weert en Nederweert gaan samen met de provincie Limburg een belangrijke fietsverbinding tussen Weert en Nederweert verbeteren. Een voorstel daartoe wordt in februari aan beide gemeenteraden voorgelegd. Het gaat...
Foto van een gerooide boom.
Rooironde bomen najaar 2021
17-12-2021
In de gemeente Weert staan circa 42.000 gemeentelijke bomen, als we de bomen in de bossen niet meerekenen. Deze bomen worden regelmatig gecontroleerd. Soms moeten bomen gekapt worden, bijvoorbeeld om ruimte te geven aan...
Foto van een verwarming.
Transitievisie Warmte Weert: eerst energie besparen
16-12-2021
De gemeenteraad is op 15 december akkoord gegaan met de Weerter Transitievisie Warmte. Deze visie laat zien hoe we in de toekomst woningen en bedrijfspanden verwarmen en verkoelen. Het maakt inzichtelijk waar kansen liggen en...
Foto van het Franciscus Huis.
Weert is bijna 11 gemeentelijke monumenten en 1 gemeentelijk stadsgezicht rijker
10-12-2021
Het college van B&W heeft het voornemen om 11 gemeentelijke monumenten en 1 gemeentelijk stadsgezicht op het gebied van 20e-eeuwse bouwkunst toe te voegen aan de gemeentelijke monumentenlijst.
Inpakken van een verhuisdoos.
Gemeente Weert start proef voor samenwonen voor inwoners in de bijstand
03-12-2021
De gemeente Weert gaat een proef uitvoeren voor mensen die in de bijstand leven en willen gaan samenwonen. Als mensen in de bijstand gaan samenwonen, wordt de bijstandsuitkering vaak gekort of beëindigd. Met de proef laat de...
Project Beemdenstraat 38. Dit pand wordt verbouwd tot 30 sociale huurwoningen.
Provincie en gemeente Weert investeren in sociale woningbouw en verbetering leefomgeving
01-12-2021
Wethouder Wendy van Eijk en deputé Lia Roefs hebben vandaag een handtekening gezet onder een samenwerkingsagenda in het kader van Kwaliteit Limburgse Centra, waarmee een belangrijke impuls wordt gegeven aan drie woningbouwplannen...
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten