Verkiezingen en de avondklok

Op deze pagina vindt u informatie over de afspraken die gelden over de avondklok bij de Tweede Kamerverkiezingen.

Om ervoor te zorgen dat elke kiezer kan stemmen en het verkiezingsproces toegankelijk is, transparant verloopt en controleerbaar is, gelden tijdens de Tweede Kamerverkiezing specifieke regels voor de avondklok.

Regels voor kiezers en observanten

Kiezers die gaan stemmen kunnen dit gewoon doen tot 21.00 uur, of zoveel langer als zij nog in de rij staan na 21.00 uur. Kiezers die willen kijken bij het stemmen, kunnen dit ook na 21.00 doen, binnen de regels die gelden in het stemlokaal of de tellocaties. Kiezers hebben geen aparte verklaring nodig en kunnen dit mondeling aangeven bij de handhavers.

Regels voor stembureauleden, tellers en vrijwilligers

Stembureauleden, tellers en vrijwilligers, kunnen hun werk doen tijdens de avondklok. Zij hebben daarvoor een bewijs nodig van hun werk in het stemlokaal. Zij krijgen daarvoor een verklaring van de gemeente, bijvoorbeeld in de vorm van een brief of e-mail.

Regels voor personen betrokken bij het verkiezingsproces

Ambtenaren die in dienst zijn van een gemeente, of andere personen die vanwege hun werk betrokken zijn bij de verkiezing, kunnen tijdens de avondklok hun werk doen. Zij hebben daarvoor een werkgeversverklaring een eigen verklaring nodig.

Naar het stemlokaal? Dan gelden de volgende regels:

  • Doe de gezondheidscheck die bij uw stempas zit.
  • Draag in het stemlokaal een mondkapje.
  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Desinfecteer uw handen.

Terug naar de hoofdpagina over de Tweede Kamerverkiezingen