Gezondheidscheck doen en coronamaatregelen in stembureau

Gezondheidscheck. Deze doet u thuis, voordat u gaat stemmen in een stembureau.

Gezondheidscheck. Deze doet u thuis, voordat u gaat stemmen in een stembureau.

Om de verkiezingen zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen, wordt er een aantal maatregelen genomen in de stembureaus. 

In de stembureaus zijn looproutes, kuchschermen en desinfectiemiddel. Het dragen van een mondkapje is verplicht en er wordt ook gecontroleerd op de 1,5 meter afstandsregel. Uw ID-bewijs toont u aan het stembureaulid. Iedereen krijgt een eigen rode potlood om te stemmen. Na het stemmen neemt u dit mee naar huis.

Doe de gezondheidscheck

Kort voordat u gaat stemmen, dient u een gezondheidscheck uit te voeren. Voldoet u niet aan de gezondheidscheck, dan kunt u zelf niet gaan stemmen in een stemlokaal, maar kunt u wel iemand machtigen om voor u te gaan stemmen. De gezondheidscheck is bij de stem(plus)pas meegestuurd. Hieronder kunt u de gezondheidscheck ook bekijken.

 Schema van de gezondheidscheck.

Klik voor een grotere versie.