Iemand machtigen om voor u te stemmen

Machtigen met een onderhandse volmacht, via de achterkant van de stempas.

Machtigen met een onderhandse volmacht, via de achterkant van de stempas.

Wilt of kunt u niet zelf stemmen? Machtig dan een andere kiezer om namens u te stemmen. Dit kan op twee manieren; via de achterkant van de stem(plus)pas of met een schriftelijke volmacht.

Via de achterkant van de stem(plus)pas (onderhandse volmacht)

Via de achterkant van uw stem(plus)pas kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. Hierbij is het van belang dat u én degene die u machtigt, als kiezers geregistreerd zijn in de gemeente Weert. Op de achterzijde van uw stem(plus)pas vult u (volmachtgever) de gegevens in van degene die voor u gaat stemmen (gemachtigde). Beide personen ondertekenen deze.

De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Weert woont en een stem(plus)pas heeft ontvangen van de gemeente Weert. Deze machtiging kan tot en met de dag van de verkiezingen verstrekt worden. De kiezer die voor u gaat stemmen, moet een (kopie van een) identiteitsbewijs (maximaal 5 jaar verlopen) van u aan het stembureaulid tonen.

Schriftelijke volmacht aanvragen

U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Weert als kiezer geregistreerd is. Hiervoor moet u bij de gemeente een aanvraag indienen. Het hiervoor benodigde formulier (model L8) kunt u afhalen in het stadhuis of downloaden van de website. Via de website van de gemeente Weert kan ook digitaal met DigiD een aanvraag voor een volmacht worden ingediend. Het verzoek om bij volmacht te stemmen moet uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur ontvangen zijn door de gemeente. De gemachtigde ontvangt na goedkeuring het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan het stembureaulid te laten zien.

Een gemachtigde mag niet meer dan drie machtigingen aannemen en moet de volmachtstem(men) gelijktijdig met zijn of haar eigen stem uitbrengen.