Omgevingsvergunningen

Met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) per 1 oktober 2010 is het projectbesluit op grond van de Wet ruimtelijke ordening komen te vervallen. Voor plannen die afwijken van het bestemmingsplan en waarvoor de vergunning na 1 oktober 2010 is aangevraagd is het op grond van de Wabo mogelijk medewerking te verlenen met een Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure). Hieraan zit een procedure verbonden met dezelfde digitale verplichting als die bij bestemmingsplannen. Dat is de reden dat de gemeente Weert voor Omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure) een afzonderlijke plaats op de website heeft ingericht (zie linkjes hieronder).

Omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure) zijn ook te raadplegen via de site www.ruimtelijkeplannen.nl.

Voor meer informatie: maak een keuze uit een van de omgevingsvergunningen hieronder.