Onderhoudswerkzaamheden riolering op diverse locaties (o.a. Boshoven en Kazernelaan)

Tot en met oktober

14-6-2021
Bord 'wegwerkzaamheden'.

Bord 'wegwerkzaamheden'.

Naar aanleiding van inspecties is geconstateerd dat het riool op verschillende locaties in Weert gerenoveerd of gerepareerd moet worden. De gemeente is daarom onlangs gestart met vooronderzoeken aan de riolering in verschillende straten in de gemeente Weert, voornamelijk in de wijk Boshoven en de Kazernelaan, maar ook in enkele straten daarbuiten. Als de vooronderzoeken zijn afgerond, worden onderhoudsmaatregelen uitgevoerd. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden medio oktober 2021 afgerond.

De firma GMB Rioleringstechnieken B.V. uit Kampen voert de werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente Weert. De gemeente Weert doet er alles aan om de overlast van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. De omwonenden worden door de aannemer apart geïnformeerd.

Rioolrenovatie

Door middel van de vooronderzoeken en reiniging van het riool worden voorbereidingen getroffen om de renovatiewerkzaamheden te kunnen uitvoeren.

De renovatie gebeurt via de zogenoemde 'kousmethode', ook wel 'relining' genoemd. Door in het bestaande riool een kunststofkous aan te brengen en uit te harden met uv-licht, ontstaat een compleet nieuwe rioolleiding. Nadat de nieuwe buis volledig is uitgehard (binnen één dag) worden de aansluitingen weer geopend en kunt u weer normaal gebruikmaken van het riool. Dankzij deze methode hoeft de straat niet opengebroken te worden, waardoor de (verkeers-)hinder tot een minimum beperkt blijft.

Naast de renovatie worden op diverse locaties ook plaatselijk kleine reparaties uitgevoerd.

Verkeersmaatregelen

Ter plaatse van de werkzaamheden worden tijdelijke verkeersmaatregelen genomen door het plaatsen van (gedeeltelijke) wegafzettingen en/of de inzet van verkeersregelaars. Mocht het nodig zijn op doorgaande wegen de weg volledig af te zetten, dan geldt een lokale omleidingsroute die staat aangegeven op gele borden.

Meer informatie

Heeft u toch nog vragen? Neem contact op met GMB Rioleringstechnieken via telefoonnummer 088 – 88 54 200 of via info@gmb.eu. Vraagt u hierbij naar onze projectleider, Bart Schoemaker.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten