Lees voor ?

Ondersteuningsregeling controle coronatoegangsbewijs

Mobiele telefoon met coronatoegangsbewijs (foto: Rijksoverheid.nl).

Mobiele telefoon met coronatoegangsbewijs (foto: Rijksoverheid.nl).

Binnen de aanpak van het coronavirus heeft het kabinet in de periode van 22 september 2021 tot en met 26 maart 2022 een coronatoegangsbewijs verplicht gesteld op veel plekken waar publiek samen komt. Ondernemers en organisaties hebben extra maatregelen moeten treffen om deze coronatoegangsbewijzen te controleren. Denk daarbij aan extra personeel of vrijwilligers, meer uren voor personeel of het aanschaffen van handscanners. Deze maatregelen brachten mogelijk extra kosten met zich mee. Eind 2021 heeft het Rijk geld beschikbaar gesteld ter ondersteuning. Dit geld kon door de gemeente ingezet worden om ondernemers en organisaties tegemoet te komen voor (een deel van) deze extra kosten. De tegemoetkoming kon aangevraagd worden voor de periode van 22 september tot en met 31 december 2021. Het Rijk heeft nu opnieuw geld beschikbaar gesteld voor de periode van 1 januari tot en met 26 maart 2022. Deze tegemoetkoming kan nu aangevraagd worden.

Voor wie geldt de tijdelijke regeling?

De bijdrage is bedoeld voor rechtspersonen en ondernemingen (ondernemers, organisaties en verenigingen) in Weert die wettelijk verplicht zijn de controle op coronatoegangsbewijzen uit te voeren en deze controle ook daadwerkelijk zelf hebben uitgevoerd in een accommodatie of inrichting in de gemeente Weert.

Hierin onderscheiden we 3 categorieën:

 • Categorie a: Rechtspersonen of ondernemingen die ten behoeve van de openstelling van hun eigen accommodatie of inrichting bezoekers (hebben) moeten controleren. Zoals horecabedrijven, culturele instellingen en sportscholen.
 • Categorie b: Rechtspersonen of ondernemingen die ten behoeve van de uitvoering van eigen activiteiten hun leden en andere bezoekers (hebben) moeten controleren. Zoals sportverenigingen en kunst- en culturele verenigingen.
 • Categorie c: Evenementenorganisatoren die hun bezoekers (hebben) moeten controleren op een geldig CTB.

Waarvoor is de regeling bedoeld?

De bijdrage ondersteunt de kosten voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten die coronatoegangsbewijzen controleren of voor materiaal dat de controle kan bevorderen en vergemakkelijken. Het gaat om kosten die gemaakt zijn in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022.

Wat is de hoogte van de bijdrage?

De maximale bijdrage verschilt per categorie:

 • Categorie a (bijv. horecabedrijven, culturele instellingen en sportscholen): een eenmalig bedrag van maximaal € 1.000,-;
 • Categorie b (bijv. sportverenigingen en kunst- en culturele verenigingen): een eenmalig bedrag van maximaal € 250,-;
 • Categorie c (evenementenorganisatoren): een eenmalig bedrag van maximaal € 250,-.

Een uitgebreidere uitleg over de categorieën vindt u terug onder het kopje ‘voor wie geldt deze regeling?’

De gemeente heeft in totaal €191.100,- beschikbaar. Als het totaal van de aanvragen boven het beschikbare budget uitkomt, wordt het beschikbare bedrag eerlijk verdeeld onder alle aanvragers volgens de ‘wijze van verdeling’ zoals omschreven in artikel 7 van de subsidieregeling. Dit betekent dat u mogelijk een lager bedrag krijgt. Dit is pas bekend als de aanvraagtermijn gesloten is.

Aanvragen bijdrage

De incidentele bijdrage kan worden aangevraagd door het invullen van dit digitale formulier:

Aanvraag ondersteuningsregeling coronatoegangsbewijs

 De aanvraag kan alleen worden ingediend door een rechtspersoon of onderneming, u moet dus staan  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 2 september 2022 en alleen digitaal via het formulier. Daarna gaat het formulier offline. De aanvragen worden na de sluitingsdatum beoordeeld. Uiterlijk 4 oktober 2022 ontvangt u schriftelijk bericht over de aangevraagde subsidie.

 Samenvatting regels en voorwaarden

 • De aanvraag dient digitaal via het daarvoor bestemde e-formulier bij de gemeente Weert te worden ingediend, uiterlijk op 2 september 2022.
 • De aanvraag dient digitaal via het daarvoor bestemde e-formulier bij de gemeente Weert te worden ingediend, uiterlijk op 2 september 2022.
 • Initiatieven moeten voldoen aan het landelijk gestelde kader.
 • De aanvrager dient een rechtspersoon of onderneming te zijn (inschrijving Kamer van Koophandel).
 • De bijdrage is vastgesteld op: 
  • categorie a: een eenmalig bedrag van maximaal € 1.000,-;
  • categorie b: een eenmalig bedrag van maximaal € 250,-;
  • categorie c: een eenmalig bedrag van maximaal € 250,-.
 • Voor deze incidentele ondersteuningsregeling geldt een plafond van €191.100,-
 • De aanvragen worden niet eerder beoordeeld dan na de sluitingsdatum. Uiterlijk 4 oktober 2022 ontvangt u schriftelijk bericht over de aangevraagde subsidie.
 • Als het aantal ontvankelijk verklaarde aanvragen bij een uitkering van het maximale bedrag het subsidieplafond overstijgt, wordt een correctieberekening gemaakt en worden alle uitkeringen naar rato verlaagd volgens de ‘wijze van verdeling’ zoals omschreven in artikel 7 van de subsidieregeling. 

Meer informatie

De subsidieregeling is te bekijken op deze webpagina op de website Overheid.nl. De algemene subsidieverordening van de gemeente Weert vindt u op deze webpagina.
Heeft u vragen over de regeling in Weert dan kunt u contact opnemen via tel. (0495) 575 000 of per e-mail: gemeente@weert.nl.

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten