Opening SUN Weert en Stadslab0495

3-3-2020

Kroontje uit het logo van de gemeente Weert

Kroontje uit het logo van de gemeente Weert

Op 2 maart vond de feestelijke opening van het kantoor van Stadlab0495 (voorheen ’t Lab van Weert) en SUN Weert plaats. De twee organisaties delen een ruimte in Cwartier in de Beekstraat. 

SUN Weert

Gemeente Weert heeft sinds 1 januari als eerste gemeente in Limburg een loket waar mensen in financiële nood snel hulp kunnen krijgen: SUN Weert. Dit noodloket verstrekt giften aan mensen in acute financiële nood. Denk hierbij aan vergoeding van kosten voor nette kleding voor een sollicitatie of vergoeding voor het openbaar vervoer daar naartoe. Of denk aan een fiets om naar het werk te gaan of de kinderen naar school te brengen. Een relatief klein bedrag kan vaak het verschil betekenen tussen een uitzichtloze situatie en nieuw perspectief met de moed om door te gaan. Aanvragen worden door hulpverleners ingediend via een digitaal formulier op www.sunweert.nl.

SUN Weert is een stichting die subsidie ontvangt van de gemeente Weert voor haar organisatiekosten en coördinator. Voor het verstrekken van giften is de stichting afhankelijk van donateurs zoals liefdadigheidsinstellingen, organisaties, ondernemers en particulieren. Tijdens de opening overhandigde het Samenfonds een cheque van €5000,-. Met dit geld kan een start gemaakt worden met het helpen van Weertenaren in acute financiële nood. Om duurzaam hulp te bieden, zijn meer donateurs nodig die geld of goederen willen doneren. Voor meer informatie kan men zich wenden tot de stichting via  info@sunweert.nl.

Stadslab0495

Met de opening van het kantoor wijzigt het stadslab zijn naam ook officieel in ‘Stadslab0495’. Voorheen gebruikte het de naam ‘’t lab van Weert’. Stadslab0495 zet de Weerter cultuursector in om vraagstukken met betrekking tot de toekomst van Weert via het creatieve proces aan te vliegen. Daarbij gaat het stadslab uit van de kracht van co-creatie: bij ieder vraagstuk worden inwoners, ondernemers en ambtenaren betrokken.

Cultuurmakelaar Robin Moonen is projectleider van Stadslab0495. De ruimte in Cwartier is thuisbasis voor haar werkzaamheden om de Weerter cultuursector te ondersteunen. In het kader van samenwerking op het gebied van cultuur is ook popcoördinator Sander Hoeben regelmatig in deze ruimte te vinden.