Opgravingswerkzaamheden kasteel de Nijenborgh afgerond

12-8-2021
Rondleiding van de stadsgidsen.

Rondleiding van de stadsgidsen.

Zes weken lang hebben archeologen van bureau BAAC in opdracht van de gemeente Weert opgravingswerkzaamheden en onderzoek gedaan in het stadspark. Het onderzoek heeft een schat aan informatie opgeleverd over de vorm en inrichting van de voorburcht en heeft bovendien bijzondere vondsten opgeleverd. Rondleidingen, verzorgd door de stadsgidsen, blijven tot en met eind augustus mogelijk voor geïnteresseerden.

Weekjournaals en historische informatie

Tijdens de opgravingen zijn weekjournaals gemaakt die informatie geven over wat er allemaal aangetroffen is in de bodem. De journaals zijn te zien via onze pagina over het stadspark. Meer informatie over de historie van deze plek is te lezen op de website www.weertvanhornestad.nl.

Publieksactiviteiten

In de maand augustus geven stadsgidsen nog een aantal rondleidingen op woensdag, vrijdag en zondagmiddag. Inschrijven kan via de website van de Stadsgidsen Weert.
Op diezelfde middagen én op de zaterdag tussen 13.30 en 15.30 uur kan ook de komende weken nog een bezoek worden gebracht aan het opgravingsterrein binnen de poort.
De komende maanden werken de archeologen van BAAC de onderzoeksresultaten verder uit. We houden u op de hoogte!

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten