Ouderen, belangenbehartiging

Senioren Koepel Weert: samen sterk voor ouderen door ouderen

Aandachtspunten:

  • Structurele aandacht voor armoede onder de senioren.
  • Aandacht voor het terugdringen van eenzaamheid en vereenzaming onder de senioren.
  • Het bevorderen van het behoud van de zelfstandigheid bij senioren.
  • Promoten voor een integraal ouderenbeleid in gemeente, gezamenlijk met de gemeente, zorgaanbieders, woningbouwco√∂peraties en andere.
  • Het promoten van het bouwen van levensloopbestendige woningen, zowel in de sociale sector, de vrije sectorhuur. de projectbouw en de vrije sector.
  • De bouw van betaalbare grondgebonden woningen voor senioren en gehandicapten in de wijken en kerkdorpen.
  • Aandacht voor de palliatieve zorg.
  • Behoudt en zo nodig uitbreiding van de gezondheidsvoorzieningen, maar in het bijzonder het behoudt van goede ziekenhuiszorg in Weert.
  • Het verbeteren van de verkeers - veiligheid vooral voor het langzame verkeer, zoals voetgangers, fietsers, rollater-, rolstoel- en scootermobiel gebruikers.
  • Het in stand houden van goed en betaalbaar openbaar vervoer in de gemeente, maar ook in de regio.

Bent u 50 jaar of ouder en vindt u dat de belangen van ouderen in deze maatschappij onvoldoende aandacht krijgen? Uw belangen op het gebied van wonen, zorg en mobiliteit worden door diverse instellingen behartigd.

Voor meer informatie: www.seniorenkoepelweert.nl.