Gemeentelijk overleg wijkbewoners (omwonendenoverleg)

Hieronder kunt u de verslagen downloaden van het gemeentelijk overleg met wijkbewoners. Dat is een regelmatig overleg tussen een aantal omwonenden van het AZC en de gemeente Weert. De verslagen worden niet meer gepubliceerd. Kijk voor actuele informatie in de maandelijkse Situatierapportage die in de Raadscommissie Middelen en Bestuur. U vindt die vergaderingen en verslagen op de website van de gemeenteraad.