Overlijden raadscommissielid H.M.G. Duijsters

18-5-2020

De heer Erik Duijsters.

De heer Erik Duijsters.

Afgelopen vrijdag bereikte ons het trieste nieuws dat raadscommissielid mr. drs. H.M.G. (Erik) Duijsters plotseling is overleden. De heer Duijsters is op 11 maart jl. beëdigd als raadscommissielid namens de fractie Duijsters. Hij heeft zich als commissielid op een deskundige en aimabele manier ingezet voor de inwoners van Weert. Wij leven mee met zijn familie.

Het gemeentebestuur van Weert wenst alle familieleden en naasten veel sterkte toe.

De burgemeester, C.C. Leppink-Schuitema
De gemeentesecretaris, M. Meertens
De raadsgriffier, M. Wolfs-Corten