Parkeerabonnement- of vergunning voor mantelzorgers

Het is voor mogelijk om een parkeerabonnement- of vergunning voor mantelzorgers aan te vragen wanneer u zorg nodig heeft.

Waar kunnen mantelzorgers parkeren?

Mantelzorgkaarten worden afgegeven voor zone 1 en 2 (parkeerabonnement) en zone 3 (parkeervergunning). Voor de zones, zie de kaart hieronder.

Een mantelzorgkaart wordt alleen verstrekt wanneer degene die zorg behoeft woonachtig is binnen één van deze parkeerzones.

Wat moet u weten?

  • Per adres wordt maximaal 1 mantelzorgkaart verstrekt
  • De kaart is 1 kalenderjaar geldig.
  • De kaart is geldig binnen een loopafstand van 500 meter van uw straat.

Kosten

  • Parkeerzone 1 en 2: € 136,80 per jaar of € 11,40 per maand
  • Parkeerzone 3: € 34,20 per jaar of € 2,85 per maand

Wanneer is sprake van mantelzorg?

  • Mantelzorg is extra zorg die voortvloeit uit een sociale/familiaire relatie en die verleend wordt aan naasten met beperkingen en gezondheidsproblemen;
  • Er is sprake van extra zorg wanneer dat wordt gegeven voor tenminste acht uur per week en/of voor een periode van minimaal drie maanden
  • Tussen mantelzorger en zorgvrager bestaat een persoonlijke band: partner, ouder, kind, kleinkind, familie, vriend(in);
  • Mantelzorg wordt niet vanuit een beroep verleend en is onbetaald o mantelzorg kan allerlei vormen van zorg/hulp/ondersteuning omvatten zoals huishoudelijke hulp, praktische steun (regelwerk), begeleiding, emotionele steun, toezicht;
  • Mantelzorgers zijn géén vrijwilligers;

Aanvraag mantelzorgkaart

De mantelzorgkaart vraagt u schriftelijk aan met een formulier via 'online' regelen (zie bovenaan deze pagina). Stuur het formulier naar Gemeente Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert.

Meer informatie

Voor meer informatie, lees de algemene voorwaarden.
U kunt ook uw vraag ook stellen via een e-mail (parkeerbeheer@weert.nl), door een afspraak te maken of te bellen met de gemeente via telefoonnummer (0495) 57 50 00.