Parkeerabonnement of -vergunning voor mantelzorgers

Het is voor mogelijk om een parkeerabonnement- of vergunning voor mantelzorgers aan te vragen wanneer u zorg nodig heeft.

Waar kunnen mantelzorgers parkeren?

Mantelzorgkaarten worden afgegeven voor zone 1 en 2 (parkeerabonnement) en zone 3 (parkeervergunning). Voor de zones, zie de kaart hieronder.

Een mantelzorgkaart wordt alleen verstrekt wanneer degene die zorg behoeft woonachtig is binnen één van deze parkeerzones.

Wat moet u weten?

  • Per adres wordt maximaal 1 mantelzorgkaart verstrekt
  • De kaart is 1 kalenderjaar geldig.
  • De kaart is geldig binnen een loopafstand van 500 meter van uw straat.

Kosten

  • Parkeerzone 1 en 2: € 136,80 per jaar of € 11,40 per maand
  • Parkeerzone 3: € 34,20 per jaar of € 2,85 per maand

Wanneer is sprake van mantelzorg?

  • Mantelzorg is extra zorg die voortvloeit uit een sociale/familiaire relatie en die verleend wordt aan naasten met beperkingen en gezondheidsproblemen;
  • Er is sprake van extra zorg wanneer dat wordt gegeven voor tenminste acht uur per week en/of voor een periode van minimaal drie maanden
  • Tussen mantelzorger en zorgvrager bestaat een persoonlijke band: partner, ouder, kind, kleinkind, familie, vriend(in);
  • Mantelzorg wordt niet vanuit een beroep verleend en is onbetaald o mantelzorg kan allerlei vormen van zorg/hulp/ondersteuning omvatten zoals huishoudelijke hulp, praktische steun (regelwerk), begeleiding, emotionele steun, toezicht;
  • Mantelzorgers zijn géén vrijwilligers.

Meer informatie

Voor meer informatie, lees de algemene voorwaarden.
U kunt ook uw vraag ook stellen via de e-mail (parkeerbeheer@weert.nl) of door te bellen met de gemeente via telefoonnummer (0495) 575 000.