Planologische afwijkingsmogelijkheden, 1e herziening

Beleidsnota inzake ‘Planologische afwijkingsmogelijkheden’ volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 1e herziening.

Op 8 januari 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders de Beleidsnota inzake ‘Planologische afwijkingsmogelijkheden volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 1e herziening’ vastgesteld. Met ingang van 23 januari 2019 zijn deze beleidsregels in werking getreden.

De beleidsregels hebben betrekking op

  • Aanpassing van de mogelijkheid voor kamerbewoning in reguliere woningen.
  • Aanpassen van de mogelijkheid voor geclusterde huisvesting op agrarische bouwkavels.
  • Toevoegen van de mogelijkheid voor tijdelijke huisvesting op bedrijventerreinen.
  • Toevoegen van de mogelijkheid voor overnachting voor vrachtwagenchauffeurs op bedrijventerreinen.

De nota is te bekijken of te downloaden op deze pagina van de website officiëlebekendmakingen.nl. 

Weert, 23 januari 2019