Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Planologische afwijkingsmogelijkheden, 1e herziening

Beleidsnota inzake ‘Planologische afwijkingsmogelijkheden’ volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 1e herziening.

Op 8 januari 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders de Beleidsnota inzake ‘Planologische afwijkingsmogelijkheden volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 1e herziening’ vastgesteld. Met ingang van 23 januari 2019 zijn deze beleidsregels in werking getreden.

De beleidsregels hebben betrekking op

  • Aanpassing van de mogelijkheid voor kamerbewoning in reguliere woningen.
  • Aanpassen van de mogelijkheid voor geclusterde huisvesting op agrarische bouwkavels.
  • Toevoegen van de mogelijkheid voor tijdelijke huisvesting op bedrijventerreinen.
  • Toevoegen van de mogelijkheid voor overnachting voor vrachtwagenchauffeurs op bedrijventerreinen.

De nota is te bekijken of te downloaden op deze pagina van de website officiëlebekendmakingen.nl. 

Weert, 23 januari 2019

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten