Lees voor ?

Portefeuilleverdeling college Weert bekend

7-6-2022
Wethouders gemeente Weert

Wethouders gemeente Weert

Vorige week zijn de nieuwe wethouders van de gemeente Weert voorgesteld. Donderdag 2 juni jongstleden heeft de raad hen officieel beëdigd. Tijdens de eerste collegevergadering van dit nieuwe college zijn de portefeuilles verdeeld en vastgesteld.

Vorige week ondertekenden de partijen Weert Lokaal, VVD en D66 het coalitieprogramma ‘Samen Doen: Eerlijk, Sociaal en Ambitieus’. De drie coalitiepartijen bouwen met dit programma verder op het fundament dat de afgelopen jaren is neergezet en kijken vooruit naar ontwikkelkansen voor Weert. De strategische visie ‘Verwonder je in de groene thuishaven Weert’ heeft een stip op de horizon gezet. De vijf waarden van deze visie krijgen in het programma inhoud, in goede balans met elkaar.

Bij de verdeling van de portefeuilles is rekening gehouden met de ambities, interesses en achtergrond van de vijf wethouders.

Portefeuilleverdeling

De portefeuilleverdeling is als volgt: 

Burgemeester Raymond Vlecken.Burgemeester Raymond Vlecken

Openbare orde & Veiligheid, Integriteit, Personeel & Organisatie, Vergunningen, Toezicht & Handhaving (m.u.v. Wabo), Internationale & Regionale samenwerking, ICT, Facilitaire zaken, Dienstverlening / Overheidscommunicatie, Kiezers participatie

Wethouder Martijn van den Heuvel.Wethouder Martijn van den Heuvel (Weert Lokaal)

Arbeid & Inkomen, Economie, Sport, Recreatie en Toerisme, Regionale samenwerking, Strategische Visie (1), Omgevingsvisie (2), Wijkontwikkelingsplan Groenewoud
Eerste loco-burgemeester

Wethouder Wendy van Eijk.Wethouder Wendy van Eijk (VVD)

Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Gebiedsontwikkeling, Vergunningen, Toezicht & Handhaving (Wabo), Bedrijventerreinen, Landbouw & Natuur, Financiën, Omgevingsvisie (1), Strategische Visie (2)
Tweede loco-burgemeester

Wethouder Suzanne Winters.Wethouder Suzanne Winters (Weert Lokaal)

Binnenstad, Cultuur, Strategische marketing en communicatie, Groen Blauwe agenda (openbaar gebied)
Derde loco-burgemeester

Wethouder Lizbeth Steinbach.Wethouder Lizbeth Steinbach (D66)

Duurzaamheid en Energie, Mobiliteit, Vastgoed, Onderwijs, Leefbaarheid & Participatie
Vierde loco-burgemeester

 

Wethouder Michéle Ferriére.Wethouder Michèle Ferrière (Weert Lokaal)

Zorg, Volksgezondheid, Welzijn, Diversiteit, De Risse (bestuur)
Vijfde loco-burgemeester

Een meer uitgebreide portefeuilleverdeling staat binnenkort op deze website.

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten